Mitraljøse - Colt M/1929F1
./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M1929F1-FMU-1.jpg
Foto: FMU - Maria Åsli Åkerø, Forsvaret - Colt M/1929F1 i kaliber 7,62x63mm. Dette eksemplaret har et ombygget Hotchkiss M/14 stativ.
Modell og produksjon
Type
Mitraljøse
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Browning/Colt
Kunde
Hæren og Heimevernet
Modell
Colt M/1929F1
Kaliber
7,62x63
Produksjonsperiode
Etter andre verdenskrig
Antall produsert
Ca 700
Serienummer
Innenfor 92-1049 og 1050-2199
Tekniske Data
Mekanisme
Automat
Skuddtakt
600 skudd pr min
Magasinkapasitet
250 (belte eller lenkestykker)
Totallengde
956 mm
Pipelengde
607 mm
Vekt
15000 gram
Sikte
Galgesikte og åpent korn
Utstyr
Ammunisjon 7,62x63
Beskrivelse

Etter andre verdenskrig ble et nytt standard NATO kaliber på 7,62x63 mm innført. Ombygging av Colt M/29 var enkel siden den nye patronen var like lang som den gamle. Eneste endring var å bytte løpet. Den nye mitraljøsen fikk navnet 7,62mm Mitraljøse M/1929F1.

Mangel på stativer medførte at man bygget om franske Hotchkiss M/14 stativer til å ta vuggene til Colt M/29. Transportkassene ble merket med Hotchkiss stativ for våpnene som ble utstyrt med dette.

Mitraljøsene ble brukt i Hæren og Heimevernet parallellt med den amerikanske 1919A4. På midten av 70-tallet ble de siste mitraljøsene utfaset fra Kystartilleriet.

Ammunisjonen ble matet inn med tøybelter eller med løse lenkestykker av metall.

Merking

Mitraljøsene beholdt sin opprinnelige merking fra Colt M/29. Noen av mitraljøsene ble merket med 7.62 M.M. på messingflaten mollom lokket og vannkjøleren etter ombyggingen.

Kilder
Flere bilder
./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M29-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Colt M/1929F1. Dette eksemplaret har påmontert luftmålssikte.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M29-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M29-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M29-Pulkramme-1.jpg
Foto: - - Ronny Øvland - Fra Infanterinytt nr 1 fra 1952. Pulkramme for M/29.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M29-Pulkramme-2.jpg
Foto: - - Ronny Øvland - Fra Infanterinytt nr 1 fra 1952. Pulkramme for M/29.

Tilbake til