Kart over Lokalene
Kongsberg Våpenhistoriske Salgsmesse arrangeres i lokalene til Norsk Bergverksmuseum i Kongsberg. Lokalene er godt belyste og det tilbys store og gode utstillingsbord. Nedenfor vises kart over lokalene med nummererte bord. Det er mulighet for å sette opp ønske om bord nummer. Utstillere fra tidligere år har førsteprioritet.

Totalkat over lokalene