Utstillinger

Kongsberg Våpenhistoriske Forening arrangerer jevnlig utstillinger av våpenhistoriske gjenstander. De interne utstillingene kalles våpenting, der medlemmene tar med gjenstander fra egne samlinger og stiller ut for hverandre. Det arrangeres også utstillinger som er åpent for alle som f.eks ved foredrag i regi av Norsk Bergverksmuseum eller Kongsberg Våpenhistoriske Salgsmesse.