Hvem er vi?

Kongsberg Våpenhistoriske Forening er en uavhengig forening bestående av personer som uttrykker sin felles interesse i å samle, konservere og katalogisere våpen med beslektet utstyr, samt å tilegne og eventuelt formidle historie og data om nevnte gjenstander.

Foreningen ble etablert i 1972 av ansatte ved Kongsberg Våpenfabrikk. Pr i dag har vi ca 80 medlemmer og gjester fra Østlandsområdet.

Medlemmenes interesseområder spenner over våpenrelatert historie i videste forstand:

Foreningens medlemmer innehar spesielt god kunnskap innenfor Kongsbergs Våpenhistorie.

Hva kan vi tilby?

Foredrag

Auksjoner

Utstillinger

Skyting med historiske våpen

Utflukter

Tilgang til stor faglig kunnskap og hjelp til identifisering av gjenstander

Kongsberg Våpenhistoriske Salgsmesse

Hvordan bli medlem?

Foreningen ønsker genuint interesserte, aktive og ansvarsfulle medlemmer. Derfor kreves det litt av deg før du regnes som fullverdig medlem og får del i godene som medlemmene har.

For å bli medlem må man:

Som medlem kan man:

Interessert? Kontakt oss på mail eller på stand under Kongsberg Våpenhistoriske Salgsmesse.