Reglementer

Tittel Årstall
Sabelhugningsreglement 26. april 1860
Brug og behandling af de til Benyttelse af Kobberhylsepatroner forandrede 4'''s Kammerladningsgeværer 1868
Instrux for Behandling og Opbevaring af 4'''s Remington-Geværer 15. juni 1870
Haandbog for den menige infanterist 1881
Haandbog for den menige infanterist 1888
Instruks for Skydeøvelser med Revolver m/93 1897
Håndbog for den menige soldat - Særskilt del - For trænkorpset 1899
Instruks for skyting med 6,5mm gevær 1903
Beskrivelse af det 6,5 mm gevær model 1894 15. mars 1904
Skytebok for Gutter i By- og Landsskolerne 1908-1921
Haandbok for Instruktører i Skyting 1908
Skytebok for gutter i by- og landsskolerne 1909
Haandbog for den menige soldat - F. For trænkorpset 1909
Instruks for Felttjenesteøvelser 1909
Haandbok for befalet ved kavaleriets mitraljøseavdelinger 1910
Soldatens Bok 1913
Beskrivelse av Colts Automatiske Pistol 11,43 mm. M 1912 - MARINEN 1915
Instruks for Signalering ved Infanteriet, Kavaleriet og Feltartilleriet 1915
Utrustnings- og Pakningsplan for et Infanteriregiment 1917
Beskrivelse av og instruks for Colt M/14 1917
Beskrivelse av og instruks for skyteøvelser med 11,25 mm. automatisk pistol model 1914 1917
Veiledning i Ildledelse ved infanterikompani (Bataljon) mot mål på jorden 1924
Håndbok for Infanteristen 1925
A59 Skyteinstruks for gevær, karabin og maskingevær. (Sk. I). 1930
Plancher til Colt mitraljøse m/29 1931
A64 Ammunisjonsregulativer 1931
A43 Beskrivelse av maskingevær m/1914 og m/1922 1936
UD 6-40a (m/Tillegg 1 og 2) Beskrivelse av Colt mitraljøse m/29 1937
K1 Håndbok for felt- og bergartilleristen 1938
7,62 mm Karabin M/98kF1 1956
11,25 mm COLT PISTOL og instruks for skyting med pistol 1956
TH-9-1005-25/222-14 1., 2., 3. og 4. linjes vedlikehold for 7,62 MM x 63 M/59 og 7,62 MM x 51 M/59F1 1965
Beskrivelse, oppbevaring og bruk av Verys signal- og gasspistol kal. 27 mm 1966
MS 5-8 7,62 x 51 mm AUTOMATISK GEVÆR (AG3) 1967
TH-9-1005-25/225-14 GEVÆR, AUTOMATISK, 7,62 x 51 mm, AG3 - 1., 2., 3. og 4. LINJES VEDLIKEHOLD 1968
UD 5-8 Våpentjeneste Gevær - 7,62 mm x 51 automatisk gevær 3 (AG3) - Våpenkjennskap 1981
Skytebok for skyting med AG3 1981
UD 6-2-1 Våpentjeneste maskinpistol 9 mm x 19 MP5 (A2N-A3N) Hefte 1 Våpenkjennskap 1988