Bilder av ansatte/personer ved Kongsberg Våpenfabrikk
Ansatte ved KV i 1935
Ansatte ved Kongsberg Vaabenfabrikk i 1935.

bilde
Arbeidsfolk ved fabrikken

bilde
Arbeidsfolk ved fabrikken

bilde
Ansatte ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1946

 ved KV i 1949
En gruppe personer ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1949. Personen fremst til høyre er Andreas Andersen som deltok i våpenreparasjonskurs ved KV.