MG, MITR, AG

Modell Type Kaliber Kunde Mekanisme Produsert Antall Serienummer
Espingol M/1845 Mitraljøse 16 lødig Marine Automat 1840 årene - -
Hotchkiss M/98 (10,15 mm) Mitraljøse 10,15x61R Hær Automat 1899 26 (franske) + 5 (KV) 1-26 (franske), 30-34 (KV)
Hotchkiss M/98 (6,5 mm) Mitraljøse 6,5x55 Hær Automat 1899-1925 169 50-219
Hotchkiss M/11 Mitraljøse 6,5x55 Hær og Marine Automat 1911-1914 54 1-54
Madsen M/14 Maskingevær 6,5x55 Hær Automat 1914-1922 704 221-260, 305-444, 459-982
Madsen M/14 Maskingevær 6,5x55 Marine Automat - 99 -
Madsen M/22 Maskingevær 6,5x55 Hær Automat 1922-1932 2595 983-3578
Colt M/29 LETT Mitraljøse 7,92x57 Hær og Flyvåpen Automat 1933-1937 958 92-1049
Colt M/29 TUNG Mitraljøse 7,92x61 Hær og Flyvåpen Automat 1937-1943 1150 1050-2199, + ombygde av tidligere leverte
Colt M/1929F1 Mitraljøse 7,62x63 Hæren og Heimevernet Automat Etter andre verdenskrig Ca 700 Innenfor 92-1049 og 1050-2199
Colt M/29 Førermitraljøse Mitraljøse 7,92x57 Flyvåpen Automat 1936-1937 181 F31-F211
Colt M/29 Speidermitraljøse Mitraljøse 7,92x57 Flyvåpen Automat 1936-1937 129 F212-F340
G3 Automatgevær 7,62x51 Eksport Automat 1965-1967 51888 820001-871888
G3FS (G3A3) Automatgevær 7,62x51 Eksport Automat 1967-1968 48147 871889-920035
AG3 Automatgevær 7,62x51 Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Garden, Krigsskolen Automat 1967-1974 253496 Innenfor: 100001-304000, 330001-379496
AG3F1 Automatgevær 7,62x51 Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Garden, Krigsskolen Automat 1967-1974 11000 Innenfor: 100001-304000, 330001-379496
AG3F2 Automatgevær 7,62x51 Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Garden, Krigsskolen Automat 1967-1974 253496 Innenfor: 100001-304000, 330001-379496