Døllebajonett - M/1843 - Type IV
./picts/default.jpg
Modell og produksjon
Type
Døllebajonett
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær (Krigsskolen)
Modell
M/1843 - Type IV
Produksjonsperiode
1843
Antall produsert
5
Serienummer
76-80
Tekniske Data
Totallengde
Ukjent mm
Ringdiameter
22 mm
Døllelengde
Ukjent mm
Klingelengde
Ukjent mm
Klingebredde
Ukjent mm
Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1843 for Krigsskolen. Krigsskolekadettene var i forskjellige aldersgrupper (og lengder), slik at man fant det nødvendig å produsere M/1843 geværet i fire forskjellige lengder. Døllebajonettene ble derfor også laget i fire lengder. De lengste bajonettene ble satt på de korteste geværene.

Bajonetten festes til geværet ved at døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. Bajonetten vris så slik at bajonettklakken går inn i et vinkelspor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender ca 7,5 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.

Dimensjonene på disse varierer noe fra eksemplar til eksemplar.

Merking

Bajonetten er merket med kronet K på klingebrystet. Serienummeret er stemplet på døllen. Siden av armen er merket med Jens Landmarks kontrollmerke.

Kilder
Brukt til våpen
M/1843 - Type IV
Tilbake til