Bajonetter

Modell Type Kunde Produsert Antall Serienummer
M/1825 Døllebajonett Hær (Infanteri) 1825- Ukjent Ingen
M/1829 Døllebajonett Hær (Infanteri) 1829- Ukjent Ingen
M/1834 Døllebajonett Hær (Infanteri) 1834-1935 200 Ingen
M/1842 Kongsberg Døllebajonett Hær 1842-1844 400 1-400
M/1842 Liége Døllebajonett Hær 1842-1844 100 1-100
M/1843 Døllebajonett Marinen 1843- 1790 1-1790
M/1843 modifisert Døllebajonett Marinen 1868-1869 Ukjent Ukjent
M/1843 - Type I Døllebajonett Hær (Krigsskolen) 1843 30 1-30
M/1843 - Type II Døllebajonett Hær (Krigsskolen) 1843 25 31-55
M/1843 - Type III Døllebajonett Hær (Krigsskolen) 1843 25 56-75
M/1843 - Type IV Døllebajonett Hær (Krigsskolen) 1843 5 76-80
M/1842/44 Kongsberg Døllebajonett Hær 1844- - -
M/1842/44 Liége Døllebajonett Hær 1844- - -
M/1846 Kongsberg Døllebajonett Hær 1846-1850 ca 2700 1-2882
M/1846 Liége Døllebajonett Hær 1846-1847 1500 1-1500
M/1846 Herzberg Døllebajonett Hær 1847-1848 1500 1-1500
M/1848 Krigsskolen Sabelbajonett Hær 1849 110 Ingen
M/1849 Kongsberg Døllebajonett Hær 1850-1855 6000 1-6673
M/1849 Liége Døllebajonett Hær 1850-1853 2000 1-2000
M/1849 Herzberg Døllebajonett Hær 1852-1853 2000 1-2000
M/1851 (dølle) Døllebajonett Hær - - -
M/1851 (sabel) Sabelbajonett Hær - - -
M/1855 Døllebajonett Hær 1855-1859 3700 6710-10593
M/1857 - Modell I Sabelbajonett Hær - - 1-25
M/1857 - Modell II Sabelbajonett Hær - - 26-55
M/1857 - Modell III Sabelbajonett Hær - - 56-75
M/1857 - Modell IV Sabelbajonett Hær - - 76-80
M/1859 Sabelbajonett Hær og Marine 1859-1860 ? + 1700 ?, 10858-12466
M/1860 Sabelbajonett Hær og Marine 1867-1883 52369 1-52369
M/1860 Døllebajonett Hær og Marine 1860-1867 12000 1-12000
M/1862/66 Sabelbajonett Hær 1864-1865 304 -
M/1867 (4 linjer) Døllebajonett Marine 1870-1883 294 -
M/1867 (18 lødig) Døllebajonett Marine - - -
M/1876 Sabelbajonett Marine 1877-1881 975 Unummerert fra KV
M/1884 Kårdebajonett Hær 1886-1897 28162 -
M/1884 Knivbajonett Marine 1888-1892 729 Midt på 2500 tallet og tidlg på 6000 tallet
M/1894 Knivbajonett Hær og Marine 1894- 101750 1-20 000 (spredte), 30 0001-39 000, 39 001-121 000
M/1905 Sappørsabel Hær - - -
M/1913 Knivbajonett Hær 1913-1915 3000 501-1000, 2209-4708
M/1916 Bajonett Hær - 43 481 1-320, 12159-12178, 13179-16678, 21479-21678, 21679-30118, 121000-152000
M/1894/43 Knivbajonett Okkupasjonsmakten 1943-1944 Ukjent Ingen
M/1912/43 Knivbajonett Okkupasjonsmakten 1943-1944 - -
M/1913/43 Knivbajonett Okkupasjonsmakten 1943-1944 - -
M/1916/43 Knivbajonett Okkupasjonsmakten 1943-1944 - -
M/1916/43 (Mellomlengde) Knivbajonett Okkupasjonsmakten ca 1943-1944 - -
M/1944 Knivbajonett Hæren 1944-1945 4600 1-4600
M1 Knivbajonett US Ordnance Procurement Group 1952-1954 8706 Ingen
M/1894 og M/1894/43 - M4 SLK Knivbajonett Hær 1956- 31 000 Spredte nr
USM4 SLK (US Carbine) Knivbajonett Hær 1954- - Ingen
AG3 - Omgjort fra US-karabinbajonett/kampkniv Knivbajonett Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret 1968-ca 1971 69500 Ingen
AG3 - Omgjort fra US-karabinbajonett/kampniv (Garden og Krigsskolen) Knivbajonett Garden og Krigsskolen 1968-ca 1971 1500 Ingen
AG3 - Nye deler Knivbajonett Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret 1971- ca 1980 127000 Ingen
AG3 - Eickhorn Knivbajonett Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret 198x- Ukjent Ingen
AG3 - Eickhorn (Garden og Krigsskolen) Knivbajonett Garden og Krigsskolen 198x- Ukjent Ingen

Forsøksbajonetter

Modell Type Kunde Produsert Antall Serienummer
Forsøk til Jarmann (Nørregård) Kårdebajonett - 1881-1882 - Diverse eller umerket
Forsøk til Jarmann (O.K. merket) Kårdebajonett - - - -
Forsøk til Jarmann (1878) Sabelbajonett Norsk-Svensk Geværkomite 1878 75 1-75
Forsøk til Krag (1912) Knivbajonett Hær 1908-1912 ca 12-15 + 35 -