Sabelbajonett - Forsøk til Jarmann (1878)
./guns/bajonett/bilder/Blank-Forsoek-Kongsberg-Jarmann-M1878-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - Serienummer: 35. - Forsøksbajonett for Jarmann geværet produsert i 1878. Balgen som vises her har serienummer 19.
Modell og produksjon
Type
Sabelbajonett
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Norsk-Svensk Geværkomite
Modell
Forsøk til Jarmann (1878)
Produksjonsperiode
1878
Antall produsert
75
Serienummer
1-75
Tekniske Data
Totallengde
650 mm
Klingelengde
470 mm
Beskrivelse

Bajonetten stammer fra den Norsk-Svenske Geværkomiteen som i 1878 meddeler at 50 geværer i kaliber 10,15mm med Jarmanns mekanisme skal produseres. 25 våpen skal prøves ut i Norge og 25 våpen i Sverige. Geværene skal utføres i samsvar med de bestemmelsene som geværkomiteen hadde kommet med.

- 1. juni 1878 sendes en sabelbajonett for prøyssisk jaktgevær til Kongsberg Våpenfabrikk.

- 17. august 1878 meddeler Kongsberg Våpenfabrikk at en eske med 10 sabelbajonetter for Jarmann gevær er sendt til Carl Gustav Stads Gevärsfaktori.

- 25. august 1878 meddeler Kongsberg Våpenfabrikk at de resterende 65 sabelbajonetter er sendt.

- 5. september 1878 har alle 75 sabelbajonetter ankommet Carl Gustav Stands Gevärsfaktori. De siste 65 ankom 3. september.

- 17. september 1878 meddeler Stockholms Tygstation at 25 Jarmann geværer for er mottatt for forsøk.

- 28. september 1878 meddeler Norges Felttøymestereksepdisjon at 25 Jarmann geværer med tilbehør er mottatt.

- 17. oktober 1878 sender Stockholms Tygstation kvittering på ytterligere 25 Jarmann geværer.

- 6. februar 1879 sender Kongsberg Våpenfabrikk tilbake den prøyssiske sabelbajonetten med takk for lånet.

Av de 75 bajonettene var 25 produsert for prøver i Norge og 50 for prøver i Sverige.

Merking

Parerstangen og balgens munnblikk er stemplet med serienummer.

Kilder
Tilbake til