Knivbajonett - M1
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1-1.JPG
Foto: www.kvf.no - L. Selnes - M1 bajonett med M7 balg produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk for bruk på Garand selvladegevær (SLG).
Modell og produksjon
Type
Knivbajonett
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
USA
Kunde
US Ordnance Procurement Group
Modell
M1
Produksjonsperiode
1952-1954
Antall produsert
8706
Serienummer
Ingen
Tekniske Data
Totallengde
367 mm
Grepslengde
96 mm
Ringdiameter
15,8 mm
Klingelengde
251 mm
Klingebredde
27 mm
Balglengde
285 mm
Beskrivelse

Som følge av Marshallplanen plasserte USA bestillinger på våpen og annet militært utstyr i Europa. Kongsberg Våpenfabrikk i 1952 en forespørsel om man kunne produsere knivbajonett m/1942 for M1 Garand geværet. Det ble inngått en kontrakt 6. oktober 1954 mellom Kongsberg Våpenfabrikk og Det kongelige Forsvarsdepartement. Ifølge kontakten skulle KV påta seg leveranseforpliktelsene Den Norske Stat hadde ifølge kontrakt nr DA-91-557-EUC-13 med U.S (Ordnance Procurement Center) datert 2. mai 1952 om levering av bajonetter. Kontraktens verdi var på U.S $ 265 743,42. Hærens Våpentekniske Korps (HVK) skulle stå for inspeksjon og kontroll. KV skulle dekke eventuelle kostnader for amerikanske kontrollører under deres opphold på Kongsberg.

Forskjellen mellom den US produserte og den KV produserte bajonetten er ubetydelig. Den eneste kjente forskjellen ligger i utformingen av blodrennen. Bajonetten er laget av stål, og deretter brunert. Den har en totallengde på 367 mm, mens klingen er 251 mm lang og 27 mm bred. Grepsplatene er laget av svart bakelitt som er festet med en gjennomgående skrue og mutter. Klingen og grepet er laget i ett stykke. Parerstangen er en løs del som er festet ved overgangen til grepet ved to gjennomgående nagler. Nederst på grepet finnes en låseknapp som fungerer som utløser både fra balgen og fra geværet. Klingen er rett og enegget på den første delen. Spissen er tveegget.

Balgen betegnes M7, og er laget i grønt kunststoff. Munnblikk er i stål med en metallbøyle som fungerer som festeanordning til pistolbeltet. Munnblikket er merket med US og den flammende bombe. Etter hvert som balgene ble slitt ble det satt på doppsko. Balger produsert av KV har Kongsberg kronen merket på munnblikket.

De første amerikanske kontrollkravene til balgen var veldig strenge. Kunstoffbalgene skulle fryses ned til minus 50 grader, plasseres mellom to klosser og bli utsatt for en fallprøve der en vekt ble sluppet ned fra en viss høyde mot balgen. På dette tidspunktet var det bare atominstituttet på Kjeller som kunne fryse ned balger på denne måten. Det viste seg at det var svært vanskelig å produsere kunststoffbalger som tålte dette siden kunststoffet ble sprøtt ved lave temperaturer. Det ble mange turer mellom Kongsberg og Kjeller før et lyst hode fant på at man skulle utsette de amerikanskproduserte balgene for samme test. Den amerikanske balgen ble knust til pinneved. Den KV produserte sprakk, men var fortsatt fullt brukbar. Resultatet ble forelagt de amerikanske kontrollørene, med den følge at kravene ble endret. De videre prøvene gikk uten problemer.

Merking

Klingebrystet på M1 bajonettens venstre side er merket med den flammende bombe, samt bokstavene U og S på hver sin side. Over bomben er Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K påført. Parerstangen er merket med to stiliserte Ker som er kontrollmerket til Knut Kvaal. M7 balgen er merket med den flammende bombe med bokstavene U og S uten punktum inni bomben. Dette er unikt for KV produserte M7 balger. Hverken M1 bajonett eller M7 balg er merket med serienummer.

Kilder
Flere bilder
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1-2.JPG
Foto: www.kvf.no - L. Selnes - Kronet K er stemplet på klingebrystet.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1-3.JPG
Foto: www.kvf.no - L. Selnes

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1-4.JPG
Foto: www.kvf.no - L. Selnes - Kronet K er stemplet på klingebrystet.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans Petter Jørgensen - Kongsberg produsert bajonett og balg.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans Petter Jørgensen - Balgen er merket med flammende bombe. Bomben er merket med US uten punktum etter bokstavene.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1-Kontrollmerket-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Erik Eriksen - Bajonetter som har kontrollmerke har dette stemplet på parerstangen.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1-Kontrollmerket-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Erik Eriksen - Kontrollmerke KK på parerstangen viser at den er kontrollert av Knut Kvaal.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1-Kontrollmerket-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Erik Eriksen - Klingebrystet er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K samt US med den flammende bombe i midten.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1-Kontrollmerket-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Erik Eriksen - Merking av balg.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1-Stempel-Balg.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk - Tegning fra KV som viser stempelet som skulle påføres balgen. Her inngår ikke KVs kronede K.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1-Stempel-Klinge.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk - Tegning fra KV som viser stempelet som skulle påføres klingen. Her inngår KVs kronede K på toppen.

Tilbake til