Døllebajonett - M/1849 Kongsberg
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1849-3035-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 3035. - Kongsberg døllebajonett M/1849.
Modell og produksjon
Type
Døllebajonett
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær
Modell
M/1849 Kongsberg
Produksjonsperiode
1850-1855
Antall produsert
6000
Serienummer
1-6673
Tekniske Data
Totallengde
580 mm
Ringdiameter
22 mm
Døllelengde
72 mm
Klingelengde
485 mm
Klingebredde
23 mm
Vekt
400 gram
Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1849. Det er produsert ca 6000 ved Kongsberg Våpenfabrikk. I tillegg er det produsert ca 2000 stk ved Liége i Belgia og 2000 stk ved Herzberg i Tyskland.

Bajonetten er lik døllebajonett M/1846, men kan identifiseres etter serienummer og mindre endringer i merkingen.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender ca 3-4 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.

Det er ikke kjent hvordan man skal skille døllebajonett M/1846 og M/1849. Utseende, mål og merking ser ut til å være lik. Bajonetter med serienummer over ca 2882 er M/1849 pga serienummer. Serienummer i rekken 1-ca 2882 finnes for begge modellene.

Merking

Bajonettene som er produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk er merket med kronet K på klingebrystet. Noen har også stemplet bokstaven N på klingebrystet. Serienummeret er stemplet på armens høyre side. Kontrollmerke kan være stemplet på armens venstre side.

Kilder
Brukt til våpen
M/1849 Kongsberg
Flere bilder
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1849-3035-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 3035. - Hulslipningen på den bredeste siden starter 3-4 cm ut på klingen.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1849-3035-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 3035. - Låseringen.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1849-3035-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 3035. - Klingebrystet er stemplet med stor N samt Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1849-3035-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 3035. - Høyre side av armen er stemplet med serienummer.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1849-3035-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 3035. - Venstre side av armen er stemplet med Jens Landmarks kontrollstempel.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146. - Kongsberg døllebajonett M/1846 eller M/1849.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-4.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-5.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-6.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-7.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-8.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-9.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-10.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-11.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-12.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-13.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-14.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-15.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-16.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Tilbake til