Innskytingsskive - AG3 Tysk innskytingsskive
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Innskytingsskive-AG3-Tysk-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Tysk innskytingsskive for AG3.
Modell og produksjon
Type
Innskytingsskive
Produsent
-
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Kongsberg Våpenfabrikk
Modell
AG3 Tysk innskytingsskive
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ingen
Tekniske Data
Totallengde
mm
Beskrivelse

Innskytingsskive fra Kongsberg Våpenfabrikk for AG3.

Kontrakt FD184/66 mellom Forsvarsdepartementet og Kongsberg Våpenfabrikk om leveranse av 100 000 våpen til Hæren ble signet 21. juni 1966. Kontrakten inkluderte blant annet skytekrav til det enkelte våpen. Det gikk fem patroner til å skyte fast pipen. Dette skulle være to overtrykkspatroner og tre skarpe skudd. Hvert eneste våpen skulle videre bestå funksjons- og presisjonstesting bestående av tre enkeltskudd og syv skudd i to serier (10 skudd til sammen).

Daglig skulle tre geværer kontrolleres med 11 skudd for å måle skuddtakten. Til slutt skulle geværene skytes inn med 5 skudd på 100 meter. Presisjonskravet var at alle skudd skulle treffe innenfor en sirkel på 8 cm. Hvert våpen ble altså testet med 15 skudd før det forlot fabrikken.

Våpnene ble produsert i 67 loter, og fra hver lot skulle ett våpen utsettes for utholdenhetsskying med til sammen 6000 skudd. Underveis ble våpenfeil, kaliber og skuddtakt målt. Det ble tillatt maksimalt 18 våpenfeil og sveise-, lodde- og skrueforbindelser måtte ikke løsne. To våpen i hver lot skulle prøves med 6 geværgranater per våpen uten at våpenet tok skade.

Merking

Skiven er merket på toppen med verktøy K samt "Kongsberg Våpenfabrikk, Norwegen" og "100 m".

Kilder
Tilbake til