Innskytingsskive - Tysk for 11,25 mm pistol m/14
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Innskytingsskive-Colt-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Thomas Graver Sunmann - Tysk innskytingsskive for Kongsberg Colt M/1914
Modell og produksjon
Type
Innskytingsskive
Produsent
Norsk Lith Officin, Oslo
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
KV
Modell
Tysk for 11,25 mm pistol m/14
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ingen
Tekniske Data
Totallengde
mm
Beskrivelse

Innskytingsskive fra Kongsberg Våpenfabrikk for Kongsberg Colt M/1914. En rute tilsvarer 0,1 mm forandring av sikteskuret.

Høyde 40 cm, bredde 34 cm. Diameter på den sorte sirkelen er 10 cm.

Skiven er datert april 1945.

Merking

Skiven er merket "11,25 mm pistol m/14 Kongsberg Vaabenfabrik / 194 ".

Tilbake til