Dioptersikte - M/51 for Sportsrifle M/30
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Dioptersikte-Kongsberg-M51-M30-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - M/51 diopter for Sportsrifle M/30 fra Kongsberg Våpenfabrikk
Modell og produksjon
Type
Dioptersikte
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Private
Modell
M/51 for Sportsrifle M/30
Produksjonsperiode
1951-
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ingen
Tekniske Data
Totallengde
69 mm
Beskrivelse

Siktet består av to hoveddeler, siktestol og galge. Siktestolen festes til geværets låskasse med to skruer. På galgen er det festet stillskruer for høyde- og sidestilling, samt diopterhode med skive. Siktet har videre bevegelige skalaplater for høyde- og sidestilling. Skalaplaten for høydestilling er merket for avstandene 50-200 meter. Justering i sideretning skjer ved å stille på skalaplaten overenstemmende med diopterhodets side. Diopterskiven må løsnes før sidestilling foretas, og skrus til før skyting.

Sidejusteringen har 10 knepp på en runde. Høydejusteringsskruen har 10 knepp på en runde og merket 0 og 1 (på femte kneppet).

Siktet er ca : 38 mm høyt / 42 mm bredt / 69 mm langt.

Merking

Platen med høydeskalaen er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K. Siktefoten er merket med kontrollmerket til Hardy Algren (A med ring rundt).

Kilder
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Dioptersikte-Kongsberg-M51-M30-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Dioptersikte-Kongsberg-M51-M30-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Dioptersikte-Kongsberg-M51-M30-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Siktefoten er merket med kontrollmerket til Hardy Algren (A med ring rundt).

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Dioptersikte-Kongsberg-M51-M30-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Dioptersikte-Kongsberg-M51-M30-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Dioptersikte-Kongsberg-M51-M30-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

Tilbake til