Munningshette - For Remington M/1867
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Remington-Munningshette-1867-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Munningshette for Kongsberg Remington M/1867
Modell og produksjon
Type
Munningshette
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Premiærløytnant Krag
Kunde
Hæren
Modell
For Remington M/1867
Antall produsert
-
Serienummer
Ingen
Tekniske Data
Beskrivelse

De eldste Remingtongeværene ble utstyrt med munningspropp av tre med stillepinne av samme modell som for Lundsgeværene. Geværpropper i tre hadde den ulempen at de tiltrakk seg fuktighet. I 1869 kom det et forslag fra Premiærløytnant Krag om å bruke kobberhylseemner som ikke var blitt godkjent som geværpropper. Dette var en billig løsning siden det var allerede kasserte hylser som skulle benyttes. Det ble besluttet å lage et større antall kobberhylsepropper for prøver ved enkelte infanteriavdelinger. 3. desember 1876 ble det approbert en egen modell av munningshette for Remington geværene.

Merking

Ingen.

Kilder
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Remington-Munningshette-1867-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Remington-Munningshette-1867-Remington-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Remington-Munningshette-1867-Remington-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Remington-Munningshette-1867-Remington-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Remington-Munningshette-1867-Remington-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Remington-Munningshette-1867-Remington-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes

Tilbake til