Kolbe - AG3F1 Innskyvbar kolbe
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-AG3-Innskyvbar-Kolbe-1.jpg
Foto: www.kvf.no - John Anders Aadland - Innskyvbar kolbe for AG3F1.
Modell og produksjon
Type
Kolbe
Produsent
Heckler & Koch/Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Heckler & Koch
Kunde
Forsvaret
Modell
AG3F1 Innskyvbar kolbe
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ingen
Tekniske Data
Totallengde
mm
Beskrivelse

Den første AG3 kontakten inneholdt ikke våpen med innskyvbar kolbe. Kavaleriet, Artilleriet, Ingeniørvåpenet, Hærens transportkorps og Sjøforsvaret svarte positivt på en forespørsel om innspill fra Hærens Overkommando. Infanteriet vurderte også AG3F1 på grunn av den trange førerhytta på BV202N. Utredningen endte med at det ble bestilt 11 000 våpen med innskyvbar kolbe. Disse våpnene ble produsert under kontrakt HVK91085 som deler 5 loter i 1972. De originale AG3F1 fordeler seg på serienummer 26#### til 28####. Senere fikk flere standard AG3 geværer også innskyvbar kolbe.

De innskyvbare kolbene ble levert fra Heko og skapte en del problemer. Kolbene var ikke i henhold til kontraktsbestemmelsene og Kongsberg Våpenfabrikk måtte bære kostnaden med å rette feilen. Bakstykket var for svakt. Den nye typen fikk forsterkninger og enkelte deler ble herdet. Problemer med innskyvbar kolbe for AG3 fortsatte i årene som fulgte.

Ved innføring av AG3F2 ble kolben ytterligere forbedret med blant annet to lengdeinnstillinger utslått posisjon til forskjell fra AG3F1 kolben som bare hadde en lengde i utslått posisjon.

Merking

Undersiden er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K eller er helt umerket.

Kilder
Brukt i våpen
AG3F1
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-AG3-Innskyvbar-Kolbe-2.jpg
Foto: www.kvf.no - John Anders Aadland - Undersiden av kolben er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-AG3-Innskyvbar-Kolbe-Umerket-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Umerket kolbe for AG3F1.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-AG3-Innskyvbar-Kolbe-Umerket-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-AG3-Innskyvbar-Kolbe-Umerket-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Dette eksemplaret er ikke merket med kronet K på undersiden.

Tilbake til