Utstøterstokk/Pussestokk - M/1930
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Utstoterstokk-M1930-Foerkrigs-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen - Førkrigsutgaven av utstøterstokk med to pusseøyer for Krag-Jørgensen M/1930.
Modell og produksjon
Type
Utstøterstokk/Pussestokk
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Private
Modell
M/1930
Produksjonsperiode
1936-1951
Antall produsert
854
Tekniske Data
Beskrivelse

Kongsberg Våpenfabrikk brukte betegnelsene utstøterstokk og pussestokk om hverandre om stokken som er festet under løpet på Krag-Jørgensen geværene. Dersom patroner hadde satt seg fast i kammeret etter skyting kunne man slippe utstøterstokken ned i løpet slik at patronen forhåpentligvis løsnet og ble skjøvet ut av kammeret.

Stokkene kunne brukes til puss av geværet. Man måtte montere tre slike stokker sammen, samt montere skaftet for skrujernet på enden som håndtak. Man fikk da en komplett pussestokk.

M/1930 skarpskyttergeværene fikk etter krigen en spesiell type ustøterstokk med kun ett hull for pusselapp. Lengde og mål var ellers som for M/1894.

Merking

Utstøterstokkene er umerket.

Kilder
Brukt i våpen
M/1930 Krag-Jørgensen
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Utstoterstokk-M1930-Etterkrigs-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen - Etterkrigsutgaven av M/1930 utstøterstokk er sylindrisk og har bare ett pusseøye.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Utstoterstokk-M1930-Etterkrigs-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Utstoterstokk-M1930-Etterkrigs-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen

Tilbake til