Munningshette - For M/1894, 2. type
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Munningshette-1894-Type2-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen
Modell og produksjon
Type
Munningshette
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren, Marinen og private
Modell
For M/1894, 2. type
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ingen
Basert på modell
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Beskrivelse

Munningshetten ble utviklet for å hindre at vann og andre gjenstander skulle komme inn i løpet under feltbruk. På Remington og Jarmann geværene hadde man brukt en enkel munningshette av messing. Denne hadde et vinkelspor som siktet gikk inn i. Ved å vri den til siden låste man hetten til siktet. For Krag-Jørgensen geværet laget man en annen løsning der hetten bestod av to deler. Selve hetten var en rund kopp, mens festemekanismen var en fjærbelastet messingdel som også fungerte som kornbeskytter. Begge delene var stanset ut i messing og klinket/loddet sammen med en fjær mellom delene.

Approbasjonsgeværet ble i 1893 levert med munningshette, men munningshetten ble ikke approbert før i 1896. Det finnes imidlertid en rekke varianter av munningshetter som ble brukt til forskjellige modeller av Krag-Jørgensen. Ikke alle disse er offisielt modellfestet.

Det kom tidlig klage på at hettene falt av under bruk i felt. Det ble derfor laget en ny type der hettens kornbeskytter ble gjort lenge slik at denne gikk helt ned til pipen for så å klipe seg fast i denne. Hetten fikk da skråflater som kvister og lignende kunne gli av på. Hetten ble brukt av Hæren fra rundt århundreskiftet. KV solgte denne typen også til sivile skyttere.

Det finnes en variant av denne der ørene som skulle klemme rundt pipen er fjernet. Enden er da loddet igjen.

Merking

Noen av variantene har en G stemplet på koppens front. De fleste er uten merking.

Kilder
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Munningshette-1894-Type2-variant-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Dette er en variant av munningshetten for M/1894 2. type. Her er det laget et ekstra hakk inn i området mot kornfoten.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Munningshette-1894-Type2-variant-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Dette er en variant av munningshetten for M/1894 2. type. Her er det laget et ekstra hakk inn i området mot kornfoten.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Munningshette-1894-Type2-2.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen

Tilbake til