Kikkertsikte - Kikkertsikte for Krag-Jørgensen
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Kikkersikte-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen
Modell og produksjon
Type
Kikkertsikte
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk/Voigtländer
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk/Voigtländer
Kunde
Hæren
Modell
Kikkertsikte for Krag-Jørgensen
Produksjonsperiode
1910
Antall produsert
1000
Serienummer
1-1000
Tekniske Data
Beskrivelse

Kikkertsiktene var produsert av Voigtländer. De hadde en forstørrelse på noe under 4 ganger og hadde et enkelt trådkors. Siktets lysstyrke var dårlig i forhold til dagens kikkerter. Kikkertene var nummerert i rekken 1-1000, mens festeplatene var nummerert etter våpnene de tilhørte.

Kikkertsiktet består av kikkert og festeplate, hvor det er anbrakt en høyderettingsmekanisme og siderettingsmekanisme. Kikkertsiktet leveres med et futteral i tre som er forsynt med en bærerem.

Kikkerten har 8 linser, blender og trådkors. Bak har den et bånd forsynt med tapper på sidene. Tappene har sine lagre i en ring som er forbundet med høyderettingsmekanismen. Foran hviler kikkerten i en ring forbundet med siderettingsmekanismen. På innsiden av ringen finnes en utbukting slik at kikkerten kan dreies i høyderettingsplanet.

Festeplaten tjener som feste for kikkerten til geværet. Fra platens øvre kant kommer to nedoverbøyde haker ut på indre høyde side. Disse hukes inn i tilsvarende spor på låskassens venstre side. Fra platens nedre kant kommer en forlengelse (fløy) med hull for festeknappen. Festeknappen med fjærhake finnes på magasinets venstre side.

Bakerst på platen er det et rør for høyderettingsmekanismen og foran dette er det en avstandsskala med viser. Fremst har platen en forsterkning med en tversgående sleide hvor siderettingsmekanismens fot kan forskyves.

Høyderettingsmekanismen har en stillskrue som øverst går over i bakre lagerring for kikkerten. Inne i festeplatens rør er det anbrakt en dreibar stilleskruehylse som er gjenget innvendig i den øvre enden. Stillskruen er festet i stillskruehylsen.

Hylsens bevegelse kan låses med låseskruen som finnes bakerst på røret. På skruens fløy er det inngravert AA og S for å angi om høyderettingsmekanismen er åpen eller stengt.

Siderettingsmekanismen har siderettingsskrue med muttere i siderettingsmekanismens fot og i festeplaten. Mekanismens fot, som går over i fremste lagerring for kikkerten, er oppspaltet og svalehaleformet nederst. Foten kan ved dreining av siderettingsskruen forskyves i festeplatens tversgående sleide.

Sidrerettingsmekanismen fastholdes i en bestemt stilling ved at foten kan klemmes ut mot sleidens sider ved hjelp ab en konisk sprengskrue som har gjenger i fotens spalte. På forsiden av for og festeplate er det angitt et overettmerke som viser kikkertens normale stilling.

Merking

Toppen av kikkerten er merket "VOIGTLÄNDER" og serienummer i rekken 1-1000. Kikkertfestet er merket med kronet K og med våpenets serienummer (89602-90601). Etuiene for kikkertene er merket med kronet K og våpenets serienummer.

Kilder
Brukt i våpen
Krag-Jørgensen M/1894 Kikkertsiktegevær
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Kikkersikte-2.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Kikkersikte-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - VOIGTLÄNDER kikkert.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Kikkersikte-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - VOIGTLÄNDER kikkert med låskasse fra Krag-Jørgensen.

Tilbake til