Oljeflaske - Ojeflaske for Krag-Jørgensen
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Oljeflaske-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen
Modell og produksjon
Type
Oljeflaske
Produsent
Bl.a. G. Roth i Østerrike og Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren, Marinen og private
Modell
Ojeflaske for Krag-Jørgensen
Produksjonsperiode
1895-
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ingen
Tekniske Data
Totallengde
83 mm
Beskrivelse

7. mars 1894 approberte FD den første utgaven av oljeflasken. Flaskene var konstruert slik at de kunne legges i et rom bakerst i kolben på geværene. Karabinene hadde ikke slike rom, så for disse hadde soldatene flasken i patrontasken eller lommene.

4. mai 1894 approberte Feilthøimesterexpeditionen en egen arbeidsmodell av oljeflasken. Det finnes små variasjoner i utformingen av flaskene.

Etter en anbudsrunde i 1894 ble det bestemt at oljeflaskene skulle produseres av G. Roth i Østerrike. Disse ble produsert for 0,118 pr stk. Det ble bestilt 35 000 stk i 1895. Til sammen leverte G. Roth nesten 60 000 oljeflasker frem til århundreskiftet. Etter hvert ble produksjonen overført til norske produsenter. Mest sannsynlig produserte også KV slike flasker.

Oljeflaskene er rundt 83 mm lange og 18 mm tykke.

Merking

Ingen merking.

Kilder
Tilbake til