Signalpistol - M/1909
./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-1623-1.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1623. - Produsert i 1931
Modell og produksjon
Type
Signalpistol
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær og Marine
Modell
M/1909
Kaliber
28 mm
Produksjonsperiode
1909-1940
Antall produsert
ca 2956
Serienummer
101-3056
Tekniske Data
Mekanisme
Brekk
Totallengde
220 mm
Pipelengde
104 mm
Pipediameter v/munning
32 mm
Vekt
840 gram
Skjefte
Valnøtt
Utstyr
Signal- og tåregass i kaliber 28 mm
Beskrivelse

Modell 1909 er i hovedsak lik Modell 1905 i utforming. Merkingen er flyttet fra rammens venstre side til rammens høyre side. Det kan tyde på at det var en overgangsperiode der de første pistolene hadde ubehandlet overflate (se bilder av nr 194), men fra rundt 200 ser det ut som blånering ble innført (se bilder av nr 202). Senere i produksjonen ble de malt med sort lakk. Hane, avtrekker, løpsklinke og utdrager er laget i herdet stål. Skjefteplatene er matt beiset/lakkert valnøtt.

Ved å sammenligne serienummer 194 og 202 ser man også at andre detaljer har endret seg over tid. F.eks er serratering av hane gjort om fra rutemønster til enklere og grovere spor. Avtrekkerens utforming på undersiden er forenklet osv. Dette er helt i tråd med det man ser på andre våpenmodeller som er produsert over lengre tid. Man var alltid på jakt etter måter å forenkle produksjonen.

Åpningen av pistolen skjer ved at man trykker på en utløserknapp på rammens venstre side, for så å svinge løpet ned. Den eneste sikringen som finnes er at hanen kan dras manuelt i halvspenn før lading. Glemmer man dette risikerer man at skuddet går av ved lukking av pistolen.

Tidligste kjente produksjonsår er 1907 og pistolene ble mest sannsynlig produsert til og med 1940. Den formelle approbasjonsdatoen er 9. mai 1917.

Pistolene ble avertert på det sivile markedet som Modell / 09 Verys system. I 1938 var prisen kr 105,-.

På samme måte som Modell 1905, ble pistolen bygget tidlig på 1950 tallet til kaliber 4, og på midten av 1990 tallet med ny hane. I forbindelse med ombygningen ble pistolene omnummerert med serienummer over 2200. De originale nummrene er fortsatt synlige.

En serie på ca 300 ble bygget om til gasspistol for Politiet, mens resten gikk til Marinen/Kystartilleriet.

Merking

Pistolen er merket på rammens høyre side med kongemonogram (H7), kronet K, serienummer, produksjonsår, samt kontrolloffiserens merke. På Modell 1909 er dette vanligvis KK for Knut Kvaal.

Pistoler med serienummer etter ca 2800 har ikke kongemonogram (H7), da tyskerne hadde overtatt produksjonen.

Grepsplatene er stemplet på innsiden med de 3 siste siffrene av serienummeret. Senere i produksjonen er serienummeret skrevet med blyant på samme sted.

Kilder
Flere bilder
./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-1623-2.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1623.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-1623-4.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1623.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-1623-3.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1623. - Rammen er merket med H7 symbol, kronet K, serienummer og produksjonsår.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-2709-1.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2709. - Produsert i 1939

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-2709-2.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2709.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-2709-3.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2709. - Rammen er merket med H7 symbol, kronet K, serienummer og produksjonsår.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-194-1.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 194. - Legg merke til at denne pistolen har ubehandlet overflate sammenlignet med pistolen med serienummer 202 som er blånert.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-194-2.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 194.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-194-3.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 194.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-2129-1.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 2129.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-2129-2.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 2129.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-2129-3.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 2129.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-2129-4.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 2129.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-194-2129-1.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 194 og 2129. - Serienummer 194 har ubehandlet overflate, mens serienummer 2129 er blånert. Se også nr 202 lengre ned.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-194-2129-2.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 2129 og 194. - Forskjeller i deltaljer på 2129 og 194. Her er f.eks serrateringen på hanen forenkklet.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-194-2129-3.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 194 og 2129. - Forskjeller i deltaljer på 2129 og 194. Her er f.eks avtrekkerens og utløserknappens utforming endret.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-194-2129-4.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 2129 og 194. - Forskjeller i deltaljer på 2129 og 194. Her er f.eks serrateringen på hanen forenkklet.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-309-1.jpg
Foto: www.kvf.no - R. Grøttan - Serienummer: 309. - Produsert i 1916

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-309-2.jpg
Foto: www.kvf.no - R. Grøttan - Serienummer: 309. - Produsert i 1916

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-309-3.jpg
Foto: www.kvf.no - R. Grøttan - Serienummer: 309. - Rammen er merket med H7 symbol, kronet K, serienummer og produksjonsår.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-202-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Jan-Erik Christensen - Serienummer: 202. - Produsert i 1914

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-202-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Jan-Erik Christensen - Serienummer: 202. - Produsert i 1914

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-202-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Jan-Erik Christensen - Serienummer: 202. - Produsert i 1914

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-239-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Robert Grøttan - Serienummer: 239. - Produsert i 1914

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-239-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Robert Grøttan - Serienummer: 239.

Tilbake til