Salong - M/06
./guns/salong/bilder/Salong-Kongsberg-M06-27-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 27.
Modell og produksjon
Type
Salong
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Sivil
Modell
M/06
Kaliber
.22
Produksjonsperiode
1906-1925
Antall produsert
Ca 14400
Serienummer
1-20197, 35051-36425 (M06 og M22)
Produksjon pr år
Tekniske Data
Mekanisme
Rolling Block
Totallengde
940 mm
Siktelinje
476 mm
Pipelengde
570 mm
Pipediameter v/munning
18,5 - 19 mm
Antall rifler
6
Rifling
Venstre
Skjefte
Bjørk eller bøk
Sikte
Fast V-skur og åpent korn
Utstyr
Ammunisjon .22
Beskrivelse

12. juni 1906 ble det approbert en forslagsmodell til 5,5mm salonggevær for de nyopprettede gutteskytterlagene. Produksjonen steg etter hvert til ca 2000 salongrifler pr år. Totalt ble det produsert ca 15.000 av denne modellen. Forsvarsdepartementet fastsatte den 1. desember 1913 priser for salonggeværene til: for skytterlag kr 8,50 pr. stk., for private i partier på minst 20 stk, kr 10,50 pr. stk., og for private ved enkeltsalg kr 12,50 pr. stk.

Mekanismen for M/06 er basert på rolling block. Låsekassen er innfelt i stokken i motsetning til rifler i grovere kaliber basert på samme system. Låskassen er gjort smalere nederst enn øverst for å få plass i stokken. Fra ca 1908 ble det innført halvspenn for hanen.

Pipen har 6 høyrevridde rifler, og er kammret for .22. Den er sylindrisk med diameter 18,5 til 19 mm. Patronutdrageren er like bred som pipen og omslutter halve patronens omkrets. Utdrageren vipper bakover samtidig som hønen dras bakover. Tennstiften er festet til hønen med en vertikal skrue fra toppen.

Forsiktet er prismeformet og slått inn i et svalehalespor foran på løpet. Baksiktet er en enkel stålkloss med V-formet skur som også er slått inn i et svalehalespor. Siktelinjen er 476 mm.

Underbeslaget består av to flatstålbiter som er klinket sammen. Kolbekappen er stanset ut av en stålplate og er helt flat. Den er festet til stokken med to skruer. Stokken er av bjørk eller bøk som er brunbeiset og lakkert. Totallengden på stokken er ca 57 cm.

På en del våpen produsert fra 1911 og utover er baksiktet modifisert. Et nytt baksikte av flatstål er skrudd fast til pipen. For å justere høyden er det montert en sleide med strammeskrue.

Det store produksjonsantallet gjør at disse er forholdsvis vanlig å finne til salgs den dag i dag. De er ofte i meget pen stand.

Merking

Bakkanten av pipen er merket på oversiden med kronet K over årstall. Produksjonsnummer er slått inn på venstre siden av pipen ca 20 mm fra bakkanten. Produksjonsnummer finnes også på kolbekappen, i løpskanalen på stokken, på forkant av låskassens underside samt på høne, hane og avtrekker. I tillegg er det kontrollmerker på pipen og tangen.

Kilder
Flere bilder
./guns/salong/bilder/Salong-Kongsberg-M06-27-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 27.

./guns/salong/bilder/Salong-Kongsberg-M06-27-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 27.

./guns/salong/dokumenter/Dokument-Salong-Norsk-Skyttertidene-12-1916-1.jpg
Foto: - - Finn Olav Olsen - Fra Norsk Skyttertidene nr 12 i 1916.

Tilbake til