Årsproduksjon av Salong - M/30
NB!! Denne listen inneholder produksjonsoversikt for M27, M30 og M30A. Det er usikkert eksakt når grensen mellom disse modellene er i produksjonsprotokollene. Protokollenes merknader kan være forvirrende da man brukte modellbetegnelser internt som nødvendigvis ikke stemte med hva våpnene ble betegnet som ved salg ut av fabrikken.

År Serienummer Antall Merknad
1926 1-52 52 Modell M27 - Betegnet i protokoll som "Sportsgevær m/26". Serienummer 1 er "Lappemodell".
1927 53-78 26 Modell M27 - Betegnet i protokoll som "Sportsgevær m/26". Serienummer 59 er "Beholdt paa ktrl. som model 30.10.29".
1928 79-153 75 Modell M27 - Betegnet i protokoll som "Sportsgevær m/26".
1929 154-220 67 Modell M27 - Betegnet i protokoll som "Sportsgevær m/26".
1930 221-250 30 Modell M27 - Betegnet i protokoll som "Sportsgevær m/29" fra serienummer 221-343. Det antas at dette er feil og at det ikke er ensbetydende med M29.
1931 251-343 93 Modell M27/M30 - Betegnet i protokoll som "Sportsgevær m/29". Serienummer 295: "25/3-31 Beholdt til forsøk, har forandret mekanisme"
1932 344-403 60 Modell M30 - Betegnet i protokoll som "Sportsgevær m/27" fra serienummer 384.
1933 404-443 40 Modell M30 - Betegnet i protokoll som "m/27".
1934 444-493 50 Modell M30 - Betegnet i protokoll som "m/27".
1935 494-543 50 Modell M30.
1936 544-608 65 Modell M30.
1937 609-758 150 Modell M30.
1938 759-925 167 Modell M30.
1939 926-1128 203 Modell M30.
1940 1129-1215 87 Modell M30. Sum produsert 1926-1940: 1215. Sum solgt i samme periode: 1158.
1941 - 0 Ingen produksjon.
1942 - 0 Ingen produksjon.
1943 - 0 Ingen produksjon.
1944 - 0 Ingen produksjon.
1945 - 0 Ingen produksjon.
1946 - 0 Ingen produksjon.
1947 1216-1316 101 Modell M30.
1948 1317-1366 50 Modell M30.
1949 1367-1416 50 Modell M30.
1950 1417-1520 104 Modell M30.
1951 1521-2466 946 Modell M30/M30A. Serienummer 1937-2125 merket som "Sportsrifle". Fra serienummer 2126 merket som "Sportsrifle m/30".
1952 2467-3359 893 Modell M30/M30A. Merket i protokollen som "Sportsrifle m/30". Serienummer 2799 levert som M30.
1953 3360-3981 622 Modell ?. Merket i protokollen som "Sportsrifle m/30".
1954 3982-4416 435 Modell ?. Merket i protokollen som "Sportsrifle m/30".
1955 4417-4663 247 Modell ?. Merket i protokollen som "Sportsrifle m/30".
1956 4664-5065 402 Modell M30A. Merket i protokollen som "Sportsrifle m/30".
1957 5066-5416 351 Modell M30A. Merket i protokollen som "Sportsrifle m/30".
1958 5417-5766 350 Modell M30A. Merket i protokollen som "Sportsrifle m/30".
1959 5767-5816 50 Modell M30A. Merket i protokollen som "Sportsrifle m/30".
1960 - 0 Ingen produksjon.
1961 5817-6015 199 Modell M30A. Merket i protokollen som "Sportsrifle m/30".
1962 6016-6116 101 Modell M30A. Merket i protokollen som "Sportsrifle m/30".
1963 - 0 Ingen produksjon.
1964 6117-6217 101 Modell M30A. Merket i protokollen som "Sportsrifle m/30".
1965 6218-6327 110 Modell M30A. Merket i protokollen som "Sportsrifle m/30".

Tilbake til