Årsproduksjon av Salong - M/29
År Serienummer Antall Merknad
1930 20198-20545 348 Produksjonen av M29 startet med serienummer 20198.
1931 20546-20669 124 Ny type ekstraktor ble innført fra og med serienummer 20699.
1932 20670-20719 50 -
1933 20720-20801 82 -
1934 20802-20927 126 -
1935 20928-21078 151 -
1936 21079-21183 105 -
1937 21184-21371 188 -
1938 21372-21571 200 -
1939 21572-21746 175 -
1940 21747-21763 17 Høyeste registrerte serienummer stemplet 1940 er 21763.
1941 - 0 Ingen produksjon.
1942 - 0 Ingen produksjon.
1943 - 0 Ingen produksjon.
1944 - 0 Ingen produksjon.
1945 - 0 Ingen produksjon.
1946 - 0 Ingen produksjon.
1947 21764-21898 135 Produksjonen startet opp igjen i 1947 med fra og med serienummer 21764
1948 - 0 Ingen produksjon.
1949 21899-22093 195 -
1950 22094-22245 152 -
1951 22246-23018 773 Begynt m/patronkammer for Long Rifle patron på gev. Nr. 22246 ): dobbelthylsepatron går ikke inn. Bj.S.
1952 23019-24075 1057 -
1953 24076-24325 250 -
1954 24326-24375 50 -
1955 - 0 Ingen produksjon.
1956 24376-24575 200 -
1957 24576-24890 315 -
1958 24891-24900 10 -

Tilbake til