Årsproduksjon av Salong - M/06
NB!! Denne listen inneholder produksjonsoversikt både for M06 og M22. Produksjonen og serienummrene på disse to modellene overlapper hverandre. Serienummer på siste produserte M06 fremgår ikke av produksjonsprotokollene fra Kongsberg Våpenfabrikk.

År Serienummer Antall Merknad
1906 1-? - Protokoll ikke funnnet for 1906-1910
1907 ?-? - Protokoll ikke funnnet for 1906-1910
1908 ?-? - Protokoll ikke funnnet for 1906-1910
1909 ?-? - Protokoll ikke funnnet for 1906-1910
1910 ?-? - Protokoll ikke funnnet for 1906-1910
1911 -6448 6448 -
1912 6449-9199 2751 -
1913 9200-9946 747 -
1914 ?-? - Protokoll ikke funnnet for 1914-1924
1915 ?-? - Protokoll ikke funnnet for 1914-1924
1916 ?-? - Protokoll ikke funnnet for 1914-1924
1917 ?-? - Protokoll ikke funnnet for 1914-1924
1918 ?-? - Protokoll ikke funnnet for 1914-1924
1919 ?-? - Protokoll ikke funnnet for 1914-1924
1920 ?-? - Protokoll ikke funnnet for 1914-1924
1921 ?-? - Protokoll ikke funnnet for 1914-1924
1922 ?-? - Protokoll ikke funnnet for 1914-1924
1923 ?-? - Protokoll ikke funnnet for 1914-1924
1924 ?-? - Protokoll ikke funnnet for 1914-1924
1925 ?-15714 5768 -
1926 15815-16192 478 -
1927 16193-16497 305 -
1928 16498-16772 275 -
1929 16773-17197 425 -
1930 17198-17422 225 -
1931 17423-17582 160 -
1932 - 0 Ingen produksjon.
1933 - 0 Ingen produksjon.
1934 17583-17693 111 -
1935 17694-17899 206 -
1936 17900-17987 88 -
1937 17988-18162 175 M22: Fra og med 18113 er nummeret på skjeftet i stedet for på kappen. Omtrent fra samme nummer er sluttstykket avplattet på bunn, så det blir mer fast på hylseutdrager (4/12-37).
1938 18163-18278 116 -
1939 18279-18457 179 -
1940 - 0 Ingen produksjon under 2.VK.
1941 - 0 Ingen produksjon under 2.VK.
1942 - 0 Ingen produksjon under 2.VK.
1943 - 0 Ingen produksjon under 2.VK.
1944 - 0 Ingen produksjon under 2.VK.
1945 - 0 Ingen produksjon under 2.VK.
1946 18458-18508 51 -
1947 18509-18808 300 -
1948 18809-19108 300 M22: Fra 18809 er gev. stemplet med eikenøtt på venstre side av pipe like bak nummeret. Dette er for å betegne at kammeret er beregnet for dobbelt hylse, også for de franske med litt tykkere krave enn vanlig eikenøtt.
1949 19109-19359 251 -
1950 19360-19361 2 -
1951 19362-19784 423 -
1952a) 19785-20197 413 M22: Sprang i nummerserie av hensyn til valgte nummer for M29
1952 35051-35250 199 Ny nummerserie begynt i november 1952 fra 35051
1953 35251-35600 350 -
1954 35601-35800 200 -
1955 35801-35900 100 -
1956 35901-35950 50 -
1957 35951-36100 150 -
1958 36101-36222 122 -
1959 36223-36275 53 -
1960 - 0 Ingen produksjon.
1961 - 0 Ingen produksjon.
1962 - 0 Ingen produksjon.
1963 - 0 Ingen produksjon.
1964 - 0 Ingen produksjon.
1965 36276-36425 150 Produksjonen avsluttes.

Tilbake til