Rifle - Forsøk baklader
./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Kammerladningsgevaer-FMU001138-1.png
Foto: - - Forsvarsmuseet - 4''' kammerlader produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1865 og bygget om av Larsen i 1868 etter inspirasjon av prøysisk tennålsgevær. (FMU001138).
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk og Hans Larsen, Drammen
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk og Hans Larsen
Kunde
Forsvaret
Modell
Forsøk baklader
Kaliber
4'''
Produksjonsperiode
1868
Antall produsert
1
Tekniske Data
Mekanisme
Prøysisk tennål
Beskrivelse

Den Svensk-Norske geværkommisjonen av 1866 og 1867 hadde en rekke geværmodeller til vurdering til innføring av nytt infanterigevær. Samtidig med dette var det nødvendig å omgjøre kammerladningsgeværene slik at disse ble mer hurtigskytende. Flere børsemakere var tidlig ute med å lansere løsninger for dette. Rustmester Jacob Gabriel Lund ved Hovedarsenalet, verksmester Christian Collet Steenstrup ved Marinens hovedverft på Karljohansvern og børsemaker Hans Larsen og korpsbørsemaker Østen Hjelmeland fra Larvik i Sogn presenterte sine forslag.

Geværkommisjonen deler forsøksgeværene i fem kategorier etter mekanismer. For tre av kategoriene finner man bidrag fra Hans Larsen i Drammen.

Blant kategori A Tennålsgeværer, inngikk børsemaker Larsens forandring av 4’’’ kammerladningsgevær. Sluttstykket er festet ved pipens overkant ved en hengsel og beveger seg oppover. Ellers likt det prøyssiske geværet (FMU001366).

Blant kategori B Enkeltladede geværer for metallpatroner, inngikk Larsens to nye norske modeller. På den ene beveget sluttstykket seg nedover. Avtrekkerbøylen ble brukt som hevstang. På den andre beveger sluttstykket seg bakover, men har krumtapp og hevarm. Begge hadde vanlig perkusjonslås. I denne kategorien finner vi også 4 forskjellige forandringsmodeller av den norske 4’’’ kammerladningsgevær. En modell etter det prøyssiske tennålssystemet. En modell der kammerstykket er brukt som sluttstykke og beveger seg nedover. På den tredje er kammerstykket brukt som sluttstykke, men beveger seg oppover (FMU000969). Den fjerde ligner på Larsens tennålsgevær.

Blant kategori C Repetergeværer for metallpatroner, inngikk Larsens nye norske modell etter Henrys system, men med krumtapp og hevarm.

Merking

Geværet har sin opprinnelige merking fra Kongsberg Våpenfabrikk.

Kilder
Flere bilder
./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Kammerladningsgevaer-FMU001138-4.png
Foto: - - Forsvarsmuseet

./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Kammerladningsgevaer-FMU001138-2.png
Foto: - - Forsvarsmuseet

./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Kammerladningsgevaer-FMU001138-3.png
Foto: - - Forsvarsmuseet

./guns/larsen/rifle/bilder/Rifle-Larsen-Kammerladningsgevaer-FMU001138-5.png
Foto: - - Forsvarsmuseet

Tilbake til