Fektegevær - M/1923 Fektegevær
./guns/rifle/bilder/Fektegevaer-Kongsberg-M1923-KVM0000122-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Norsk Bergverksmuseum (KVM 0000122) - Serienummer: 9868. - Fektegevær M/1923 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.
Modell og produksjon
Type
Fektegevær
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1923 Fektegevær
Kaliber
Ingen
Produksjonsperiode
1923-
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
-
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Fjærende støtarm
Vekt
3900 gram
Skjefte
Bjørk
Sikte
Ingen
Beskrivelse

Kongsberg Våpenfabrikk produserte egne fektegeværer som ble brukt for å trene soldater i bruk av gevær med bajonett. Geværet har en stor kule i enden som sitter på en fjærbelastet stang. Ved støt fjærer kulen og stangen innover i våpenet for å simulere støt med bajonett. Ved hjelp av disse kunne man drive med tryggere kamptrening.

Fektegeværet består av følgende deler:

Pipen, som består av røret hvis fremre ende er oppgjenget og forsynt med munningsskrue, hvorigjennom bajonettstangen løper. I rørets bakre ende det presset inn en plugg som har 2 gjengede huller for krysskruene.

Bajonetten, som er en rundt stålstang med en skive påklinket i front, hvor støtputen er festet. Baktil bærer bajonetten løperen som er satt på en tapp og fastklinket. Bajonettfjæren er en spiralfjær i røret mellom løperen og pluggen.

Skjeftet, som er av bjørk og bærer underbeslag, øvre og nedre bånd og kolbekappe. Innenfor kolbekappen er det innfelt et blystykke. Gjennom underbeslaget foran bøylen sitter 2 underbeslagsskruer (treskruer). Øvrebåndet (fremste) er festet med 2 treskruer i skjeftet. Nedrebåndet (bakerst) er festet med en skrue til røret. Kolbekappen er festet med 2 treskruer.

Modell 1923 skiller seg fra eldre modeller ved at pipen og bajonetten er forsterket, et nedrebånd som skal feste pipen mer solid, forlengelse av underbeslaget under kolbehalsen til å styrke dette stedet, samt at løperen er festet bare ved klinking til bajonettstangen, da ekstranaglen som før satt her svekket tappen og medførte brudd.

Merking

Fektegeværet er merket med serienummer.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Fektegevaer-Kongsberg-M1923-KVM0000122-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Norsk Bergverksmuseum (KVM 0000122) - Serienummer: 9868.

./guns/rifle/bilder/Fektegevaer-Kongsberg-M1923-KVM0000122-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Norsk Bergverksmuseum (KVM 0000122) - Serienummer: 9868.

./guns/rifle/bilder/Fektegevaer-Kongsberg-M1923-KVM0000122-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Norsk Bergverksmuseum (KVM 0000122) - Serienummer: 9868.

Tilbake til