Rifle - M/1860/67 (Sivil ombygging)
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk, omgjort av Olsen-Maseng
Konstruktør
Rustmester Lund
Kunde
Sivile
Modell
M/1860/67 (Sivil ombygging)
Kaliber
11,9 mm Lund
Produksjonsperiode
1897->
Antall produsert
ca 6000
Serienummer
-
Tekniske Data
Mekanisme
Lund omgjort til sentertenning
Pipelengde
858 mm
Antall rifler
6
Riflestigning
2,5 grader
Skjefte
Bjørk
Utstyr
Ammunisjon 11,9 mm Lund
Beskrivelse

Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug fikk i perioden 1878-1880 kjøpe rundt 550 Lundsgeværer fra Hærens beholdning for sin virksomhet. Den resterende beholdningen ble stående på lager fram til slutten av 1800 tallet. Ved innføring av Krag-Jørgensen geværet ble det fart på avhendingen. I 1906 hadde til sammen 11958 Lundsgeværer blitt avhendet til Centralforeningen, Landsskytterstyret, samt på det åpne markedet.

Krag-Jørgensen geværet var det foretrukne våpenet også for sivile skyttere, men Kongsberg Våpenfabrikk klarte ikke tilfredsstille den store sivile etterspørselen samtidig med at produksjonen for Hæren var under oppbygging. De utrangerte 12 mm Lundsgeværene fra Hæren ble derfor en billig og brukbar erstatning.

Lundgeværene måtte forandres fra randtenning til sentertenning for at skytterne skulle kunne lade om patronene. Hæren var avhengig av å beholde sitt lager av 12 mm kobberhylsepatroner så lenge Remingtongeværet enda var lagerført. I forbindelse med ønske om omgjøring til sentertenning, vokste det fram en ide om en fellespatron. Mange av Lundsgeværene var slitte etter mange års bruk, og det ble foreslått å øke kaliberet for å kompensere for dette. Kammerladningsgeværenes kaliber var opprinnelig nominelt 11,77 mm. Ved forandring ble kaliberet endret til 11,9 mm. Derfor fikk det nye kaliberet betegnelsen 11,9 mm Lund.

Bruk av Lundsgeværene i Hæren hadde avslørt at ekstraksjon av brukte hylser ikke fungerte optimalt. I tillegg hadde det forekommet en del pipesprengninger. Dette fordi Lundgeværet hadde et litt mindre kaliber enn Remington geværene, selv om samme patron ble benyttet. Det ble derfor bestemt at våpnene skulle få et større kammer for en hylse med svak flaskehals og større kravediameter. Dette skulle gjøre det enklere for utdrageren å få med seg hylsen.

For Det Frivillige Skyttervesen (DFS) var det viktig at omgjøring til nytt kaliber ble gjort godt og billig. Det var børsemaker Hans Christian Olsen-Maseng fra Askim som fikk i oppdrag å utføre dette. Jobben inkluderte omgjøring av mekanismen til sentertenning, oppboring av kammeret til ny patron, opptrekking av løpet til nytt kaliber, forkorting av pipen til og med bajonettklakken, forandring av siktene, samt ny innskyting på 200 m. Pipen ble forkortet med ca. 5 cm og hadde med dette ikke lengre noe feste for bajonett. Mange geværer har fått nye tall (200, 3 og 4) stemplet inn på den lange armen på baksiktet. Dette refererer til avstander i meter. Standsiktet er tilpasset 100 m. Olsen-Maseng forandret omtrent 6000 geværer, noe som er omtrent halvparten av Hærens beholdning.

11,9 mm Lund patronen opptrer under flere forskjellige navn i ulike kilder. Se egen side for ammunisjonen.

Merking

Våpnene beholdt sin opprinbelige merking fra Kongsberg Våpenfabrikk.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-8.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-9.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-13.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-12.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-10.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-11.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-14.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-15.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-16.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-17.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-19.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-20.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-29.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-23.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-21.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-24.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-18.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-25.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-26.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-27.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-28.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-31.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567. - M/1860/67 Lund i original utførelse sammen med tilsvarende våpen kortet ned og omgjort til 11,9 mm Lund.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-30.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567. - M/1860/67 Lund i original utførelse sammen med tilsvarende våpen kortet ned og omgjort til 11,9 mm Lund.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-33.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567. - M/1860/67 Lund i original radtent utførelse (til høyre) sammen med tilsvarende våpen kortet ned og omgjort til den sentertende 11,9 mm Lund (til venstre).

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-67-Lund-Langt-KV-10567-37.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 10567. - Randtent 12 mm Remington sammen med sentertent 11,9 mm Lund.

Tilbake til