Rifle - Krag Erstatningsgevær
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Erstatning-L517-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: L517.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Ole Herman Johannes Krag og Erik Jørgensen
Kunde
Private
Modell
Krag Erstatningsgevær
Kaliber
6,5x55 mm
Produksjonsperiode
1946-1951
Antall produsert
ca 650
Serienummer
Lxxx-Lxxx
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
5
Totallengde
Varierende mm
Siktelinje
Varierende mm
Pipelengde
Varierende mm
Pipediameter v/munning
Varierende mm
Antall rifler
4
Rifling
Venstre
Riflestigning
1:200
Vekt
Varierende gram
Skjefte
Varierende
Sikte
M/30 diopter eller bueklaffsikte.
Beskrivelse

Etter 2. verdenskrig satte Kongsberg Våpenfabrikk sammen geværer fra deler som hadde blitt liggende igjen etter tidligere produksjon. Dette kunne være deler som ikke hadde gått igjennom kontrollen til å bli utlevert som del av militære våpen og som derfor hadde blitt stjernemerket. Delene var likevel fult funksjonelle og kunne brukes som skytterlagsvåpen.

Siden våpnene er bygget sammen av deler fra flere modeller har ikke disse våpnene noe fast utseende. Våpnene kunne ha skjefter fra M/1894, M/1925 og M/1930. Disse ble også levert med forskjellig type piper, men som oftest var pipene valgt ut fra skjeftetypen. Derfor fikk f.eks. M/1930 21 mm piper.

Noen av våpnene ble levert med M/30 diopter, mens andre hadde faste sikter.

Geværene ble sendt til skytterorganisasjonen som erstatning for geværer som hadde blitt ødelagt ved sprengning. Våpnene ble derfor omtalt som erstatningsgeværer. Serien var nok større enn det antallet våpen som egentlig hadde blitt ødelagt.

De fleste våpnene som har vært observert er merket med 1947. De er nummerert i en egen serie med L foran serienummeret. Høyeste observerte nummer er L.605. L.604 er merket 1914 og L.605 er merket 1901. På bakgrunn av dette er nok kun ca 550 nyprodusert. Det antas at det til sammen er snakk om rundt 650 geværer.

Merking

Merkingen av geværene varierer. Felles for dem er at de har L foran serienummeret. Delene kan ha forskjellig våpennummer siden man gjenbrukte deler som var nummerert på forhånd. Heller ikke sentrale deler som pipe, hevarm og skjefte ble nummerert til geværet.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Erstatning-L517-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: L517.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Erstatning-L517-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: L517.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Erstatning-L517-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: L517.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Erstatning-L517-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: L517.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Erstatning-L336-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: L336.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Erstatning-L336-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: L336.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Erstatning-L336-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: L336.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Erstatning-L336-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: L336.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Erstatning-L336-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: L336.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Erstatning-L336-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: L336.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Erstatning-L336-7.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: L336.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Erstatning-L336-8.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: L336.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Erstatning-L336-9.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: L336.

Tilbake til