Muskett - M/1843 - Type II
./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Krigsskole-Mellon-Lang-Lang-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1843 Krigsskolegevær i mellomlang og lang utgave.
Modell og produksjon
Type
Muskett
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren (Krigsskolen)
Modell
M/1843 - Type II
Kaliber
17 lødig
Produksjonsperiode
1843
Antall produsert
25
Serienummer
31-55
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon
Totallengde
1382 mm
Pipelengde
1000 mm
Utstyr
M/1843 - Type II
Beskrivelse

I 1841 ble det besluttet å omgjøre alle eldre geværer om til perkusjonsmekanisme. Flere tusen eldre geværer ble etter dette bygget om ved Kongsberg Våpenfabrikk. Dette inkluderte også det gamle M/1798 kadettgeværene. Disse var etter hvert blitt slitt, og flere var nok modne for kassering. Det ble derfor bestemt at Krigsskolen skulle få nye geværer med perkusjonslås. Kongsberg Våpenfabrikk fikk dette oppdraget.

Det ble tatt utgangspunkt infanterigeværet M/1834 som fantes i perkusjonsutgaven M/1834/41. Krigsskolekadettene var unge og hadde stor forskjell i høyde. Det ble besluttet å lage 3 forskjellige størrelser av geværet, slik at hver kadett kunne få et gevær som passet til kroppslengden. Det var behov for kortere og lettere geværer enn de ordinære M/1834/41, noe som medførte flere forandringer.

Den første forskjellen ligger i kaliberet. Krigsskolegeværene ble 17 lødige (ca 17,1mm) i motsetning til det vanlige infanterigeværet som var 16 lødige (ca 17,6 mm).

Låsene for Krigsskolegeværene ble laget i 3 størrelser, en for hver av våpenlengdene. M/1834/41 låsen var 14,9 cm lang, mens den låsen for den lengste av krigsskolegeværene var 13,5 cm lang.

Pipens fremre del ble beholdt like for alle geværlengdene for å kunne bruke samme dølle for bajonettene. Avstanden fra nesebåndets øvre del og frem til munningen var ca 7 cm.

Siden kolbene hadde 3 forskjellige lengder, ble det nødvendig å utstyre dem med tilsvarende størrelser på kolbekappene.

Sideblikket for låsen på Krigsskolegeværene fikk formen av en speilvendt "J", i motsetning til "L" form som ble brukt på M/1834/41.

Den lengste av Krigsskolegeværene, her kalt Type I, hadde full lengde omtrent identisk med M/1834/41. Pipelengden var 105 cm og totallengden var 144,8 cm. Pipens utvendige diameter ved munningen var ca 20,5 mm. Låsens lengde var 13,5 cm og sidelåsblikket var 8,4 cm langt. Hanens høyde var 66,6 mm.

Mellomstørrelsen av geværene, her kalt Type II, hadde pipelengde på 100 cm og totallengde på 138,2 cm. Låsens lengde var 12,9 cm og sidelåsblikket var 8,0 cm langt. Hanens høyde var 65 mm.

De korteste geværene, her kalt Type III, hadde pipelengde på 94,7 cm og totallengde på 130,3 cm. De korteste geværene var altså ca 15 cm kortere enn de lengste. Låsens lengde var 12,2 cm og sidelåsblikket var 7,4 cm langt. Hanens høyde var 62 mm.

KV valgte med andre ord å produsere geværene med deler av forskjellige størrelse. Tatt i betraktning at det bare ble levert totalt 81 våpen; 1 prøvegevær, 30 lange, 25 mellomlange og 25 korte, så måtte dette ha vært kostnadskrevende.

Krigsskolen brukte disse geværene fram til de ble avløst av kammerladningsgeværer M/1848. Også disse ble levert i 3 lengder. På grunn av innføringen av kammerladningsgeværet ble det ikke nødvendig å omgjøre M/1843 til tappgevær i 1851.

Kjente eksemplarer av M/1843 Type II som eksisterer i dag:

Nr: 31 Privat samling, med nummerlik bajonett

Nr: 32 Forsvarsmuseet, FMU.001637 med bajonett nr 16

Nr: 37 Privat samling

Nr: 40 Norsk Folkemuseum. Uoriginal ladestokk

Nr: 41 Forsvarsmuseet, FMU.019114 med nummerlik bajonett. Deponert ved BVM, Kongsberg

Nr: 42 Norsk Folkemuseum. Mangler fremre bånd.

Nr: 46 Privat samling, med nummerlik bajonett

Nr: 49 Privat samling. Bajonett 49 kjent i annen samling

Dersom du kjenner til flere av disse, send mail til Kongsberg Våpenhistoriske Forening.

Merking

Låsen er merket med serienummer helt bakerst, Kongsberg Våpenfabrikks kronede K på midten, samt filemerke fremst på låsen. Som regel er også tennklossen merket med kronet K.

Sideblikket på motsatt side av geværet er merket med serienummer.

Skjeftets venstre side er merket med serienummer, KVs merke og Jens Landmark sitt kontrolloffisersmerke. Merkene finnes på skjeftet like bak låsen.

Avtrekkerbøylen er også merket med serienummer.

Pipens topp er merket med Jens Landmarks kontrolloffisersmerke over kronet K. Pipens venstre side er merket med serienummer.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Krigsskole-Mellon-Lang-Lang-2.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1843 Krigsskolegevær i lang og mellomlang utgave.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Krigsskole-Mellon-Lang-Lang-3.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1843 Krigsskolegevær i mellomlang og lang utgave.

Tilbake til