Rifle - M/1860/67 Kort (KV)
./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Rustmester Lund
Kunde
Hæren
Modell
M/1860/67 Kort (KV)
Kaliber
4 linjer
Produksjonsperiode
-
Antall produsert
-
Serienummer
-
Observerte eksemplarer
Tekniske Data
Mekanisme
Lund
Beskrivelse

9. desember 1867 ble rustmester Lunds forandringsmodell approbert. Forandringen medførte at man nå kunne modifisere kammerladeren til å skyte enhetspatroner av metall. På dette tidspunktet var produksjonen av kammerladningsgevær M/1860 i full gang ved Kongsberg Våpenfabrikk. Ved fabrikken var det derfor deler i alle stadier av produksjonen. Disse ble nå forandret til Lunds modell før de forlot fabrikken, det vil si at de ikke gikk veien om å bli fullt ut produsert som kammerladningsgeværer først. Disse skiller seg fra forandringsmodellene ved enkelte detaljer.

Kammerhuset har en bunnplate som er klinket fast til sideskinnene. Bunnplatens høyre side har en skråflate som styrer sluttstykket ved lukking. Denne erstatter styreklakkene som på tidligere modeller var på sideskinnen. På venstre side av bunnplaten er det spor for utdrageren. Høyre sideskinne er senket for å gi bedre plass for fingrene ved lading av geværet.

Sluttstykket består av sluttstykkehode, tennstempel, tennstempelskrue og utdrager. Tennstempelet er festet midt i sluttstykket ved hjelp av tennstempelskruen. Utdrageren ligger i utdragersporet i bunnplaten og er hengslet opp i en tapp på venstre side av sluttstykket. Hanen er forlenget i forhold til tidligere kammerladere for å nå opp til tennstempelet.

Baksiktet ble approbert først 9. mars 1868, og fikk approbert en del rettelser i 3. juli 1868. Enfieldsiktet man kjente fra skytterlagsgeværene var populært, men det ble for dyrt å gi alle 4’’’ geværene dette siktet. Approbasjonen innebar derfor en forandring av eksisterende vinkellamellsikte. Siktefoten ble beholdt. På siktets korte arm ble ørene filt bort. På den lange armen ble lamellene tatt bort og erstattet med en skyver lik den som finnes på skarpskyttersiktet M/1865. Fjerning av lamellene medførte at siktet ikke lengre kunne brukes til avstandsbedømmelse. 3. mai 1868 ble det også approbert en skarpskytterutgave av dette siktet med lengste skyteavstand satt til 1400 Alen.

Hvert gevær ble utstyrt med pussestokk i stål. Ble ikke bare brukt ved puss av våpenet, men også til utstøting av metallpatronene. Pussestokken ligger i et utfrest spor i forskjeftet og skrus fast i en jernblokk som er felt inn i stokken. Til pussestokken hadde soldaten en pussestokkforlenger som ble oppbevart i patrontasken.

Det finnes 6 varianter av 4’’’ Kort Lundsgevær. Disse er:

1. Kort Lundsgevær M/1867

Dette geværet ble laget som M/1867 direkte fra fabrikken (ikke ombygget). Dette sees ved at messingskruen på toppen av stokken ikke finnes. Denne ble brukt som mål for hvor langt øyet skulle være fra vinkellamellsiktet ved avstandsbedømmelse. Siden M/1867 hadde ny type sikte var denne ikke lengre nødvendig. Venstre sideskinne har heller ikke det gjenpluggede hullet etter makkerstykkets styreklakk. Hanen er smidd i ett stykke og har derfor ikke merker etter forlenging.

2. Kort Lundsgevær M/1867 med skarpskyttersikte

Dette er samme som over, men med skarpskyttersikte M/1868. Høyre sideskinne har kontrollmerket stemplet inn 3 ganger på høyre sideskinne. Stemplene finnes mellom krumtappringen og svansestykkeskruene.

3. Kort Lundsgevær M/1860/67 – Kongsberg

Dette er et våpen modifisert fra kammerlader M/1860 til M/1860/67. Forandringen er gjort ved Kongsberg Våpenfabrikk.

4. Kort Lundsgevær M/1860/67 – Hovedarsenalet

Dette er et våpen modifisert fra kammerlader M/1860 til M/1860/67. Forandringen er gjort ved Hovedarsenalet.

5. Kort Lundsgevær M/1867 med skarpskyttersikte – Kongsberg

Dette er et våpen modifisert fra kammerlader M/1860 til M/1860/67, men med skarpskyttersikte M/1868. Høyre sideskinne har kontrollmerket stemplet inn 3 ganger på høyre eller venstre sideskinne. Stemplene finnes mellom krumtappringen og svansestykkeskruene. I tillegg finnes stempelet fra innskytingen som kammerladningsgevær på høyre sideskinne. Forandringen er gjort ved Kongsberg Våpenfabrikk.

6. Kort Lundsgevær M/1867 med skarpskyttersikte – Hovedarsenalet

Dette er et våpen modifisert fra kammerlader M/1860 til M/1860/67, men med skarpskyttersikte M/1868. Høyre sideskinne har kontrollmerket stemplet inn 3 ganger på høyre eller venstre sideskinne. Stemplene finnes mellom krumtappringen og svansestykkeskruene. I tillegg finnes stempelet fra innskytingen som kammerladningsgevær på høyre sideskinne. Forandringen er gjort ved Hovedarsenalet.

Det finnes i dag ingen komplett oversikt over hvor mange 4’’’ kammerladningsgeværer som ble gjort om til Lunds forandringsmodell. Det antas at de fleste geværene ble omgjort siden uforandrede 4’’’ kammerladningsgeværer er meget sjeldne i dag. I henhold til regnskapene ved Kongsberg Våpenfabrikk ble det i alt forandret 8464 geværer ved fabrikken. Det vil si at ca 4000 ble forandret ved Hovedarsenalet. I regnskapet til Hovedarsenalet fra 1883 er beholdningen av 12 mm Lundsgeværer oppgitt til 10764 stk og 116 stk ved avdelingene. Produksjonen av 4’’’ Lundsgevær fortsatte ved Kongsberg Våpenfabrikk til 1870. Geværene er nummerert i samme serienummerrekkefølge som 4’’’ kammerladningsgevær M/1860. Når og ved hvilket våpennummer produksjonen ble omstilt er ukjent. Høyeste kjente nummer er 12629 fra 1869.

Merking

Geværer som er modifisert fra M/1860 kammerladningsgevær har den opprinnelige merkingen med serienummer på alle større deler. På oversiden av kassen foran sluttstykket finnes kronet K, årstall og serienummer. På låsen er nummer og årstall slått inn på høyre side ved haneskruen. De modifiserte geværene er merket med kronet K, eller Hovedarsenalets kronede A på sluttstykkets overside. På kammerhusets overside er KVs eller Hovedarsenalets merke slått inn sammen med kontrolloffiserens initialer. Etter omgjøringen ble geværene skutt inn på nytt. På venstre sideskinne mellom krumtappen og svansstykke skruene ble det slått inn ett, to eller tre kontrollmerker alt etter hvor godt geværet skjøt. Geværer som fikk tre stempler fikk påsatt skarpskyttersikte. Etter hvert som nye Lundsgeværer M/1867 ble produsert sløyfet man ”Model 1860 – 4’’’” merket på venstre sideskinne.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-8.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-9.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-10.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-11.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-12.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-13.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-14.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-15.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-16.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-17.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-18.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-19.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-20.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-21.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-22.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-23.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-24.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-25.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-26.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-27.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-28.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-29.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-30.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-31.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/observed/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-8487-32.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Serienummer: 8487.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-3293-1.png
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 3293.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-3293-2.png
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 3293.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-3293-3.png
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 3293.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-3293-4.png
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 3293.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lund-M1860-67-3293-5.png
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 3293.

Tilbake til