Rifle - M/1860 Kort
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-Kort-92-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 92. - M/1860 Kort produsert i 1861.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1860 Kort
Kaliber
4 linjer
Produksjonsperiode
1860-1867
Antall produsert
ca 1000
Serienummer
innenfor 1-11800
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Totallengde
1263 mm
Pipelengde
755 mm
Pipediameter v/munning
19 mm
Antall rifler
6
Riflestigning
2,5 grader
Skjefte
Bjørk
Sikte
Vinkellamellsikte og åpent korn
Utstyr
Sabelbajonett M/1860
Beskrivelse

I perioden fra 1855-1860 ble det gjennomført forsøk for å komme fram til et mindre kaliber enn 18 lødig som skulle brukes i fremtidens geværer. I 1860 kom man frem til et felles norsk-svensk kaliber på 3,88 norske desimale linjer. Dette ble kalt 4 linjer for enkelhets skyld (og ble skrevet som 4’’’).

I forbindelse med forsøkene hadde man også forenklet kammerladningsmekanismen. 21. mars 1860 ble det approbert en ny kort og lang geværmodell der disse forenklingene var tatt med. Disse skulle tas i bruk i linjeinfanteriet og jegerkorpsene. De gamle 18 lødige geværene skulle overføres til Landvernet.

Det korte 4’’’ kammerladningsgeværet M/1860 er produsert i to modeller som skiller seg fra hverandre kun ved siktemidlene. Hvilken modell geværet til slutt ble klassifisert som ble avgjort ved testskyting på 200 alen. Kravet var at minst syv av ti skudd skulle ligge innenfor en kvadratfot. De geværene som klarte syv av ti skudd innenfor ¼ kvadratfot ble klassifisert som skarpskyttergeværer.

Den ordinære modellen har vinkellamellsikte. Den korte siktearmen har sikteskur for 300 alen, mens den lange har lameller med skur for 450, 600 og 750 alen.

Skarpskyttermodellen er utstyrt med skarpskyttersikte M/1860. Den korte siktearmen har sikteskur for 300 alen, mens den lange har lameller med skur for 450, 600 og 750 alen. I tillegg er den en skyver som kan stilles inn på hver 100 alen fra 900 til 1400 alen. På toppen av den lange siktearmen finnes et fast skur for 1500 alen.

Produksjonen startet i 1860 og fortsatte fram til Lunds forandring av kammerladningsgeværet til metallpatron ble antatt. De ordinære og skarpskyttergeværene ble produsert i samme nummerserie. I tillegg ble det produsert korte og lange geværer av disse igjen. Også dem i samme nummerserie. Det totale antall geværer produsert av M/1860 er pr i dag ukjent, men på bakgrunn av Hovedarsenalets regnskap kan de se ut som den totale produksjonen var på ca. 12000 geværer. Laveste kjente nummer er 95 fra 1861 og høyeste kjente nummer er 11441 fra 1867. I Generalfelttøymesterens tilleggsberetning fra 1865 beskrives det at det ble produsert ca. ¾ lange og ¼ korte geværer. Dette betyr at det sannsynligvis ble produsert rundt 9000 lange og rundt 3000 korte M/1860 geværer totalt.

Merking

Geværene er merket med serienummer på alle større deler. Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår og våpennummer er stemplet foran kammerstykket. Serienummer og produksjonsår er slått inn på låsens høyre side foran ved haneskruen. For å unngå forveksling med de gamle kammerladningsgeværene ble det 11. februar 1860 bestemt av Armeedepartementet at det skulle slås inn teksten “Model 1860 4’’’” på venstre sideskinne. De geværene som bestod kravene til presisjon fikk innstemplet kontrolloffiserens merke på høyre sideskinne mellom valseringen og svansstykkeskruene. De geværene som skjøt bedre fikk to kontrollmerker på samme sted. Geværene som klarte kravet til skarpskyttergevær fikk tre kontrollstempler.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1860-Kort-92-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 92.

Tilbake til