Karabin - M/1857/59
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-59-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - To varianter av M/1857/59 karabin produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.
Modell og produksjon
Type
Karabin
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren (Artilleriet)
Modell
M/1857/59
Kaliber
40 lødig
Produksjonsperiode
1859
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ukjent
Observerte eksemplarer
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Totallengde
950 mm
Pipelengde
462 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Skjefte
Bjørk
Sikte
Vippesikte og åpent korn
Utstyr
Sabelbajonett M/1860
Beskrivelse

I 1859 foreslo Konstruksjonskommisjonen at fotartilleristene skulle få karabiner med sabelbajonett istedenfor de tunge artillerisablene.

Kammerladningskarabin for Artilleriet M/1857/59 er konstruert med utgangspunkt i M/1857 for kavaleriet. Forskjeftet er avkortet og bajonettklakk for sabelbajonett M/1860 er loddet på høyre side av pipen.

Det finnes to varianter av karabinene der hovedforskjellene ligger i plassering av rembøyle og type baksikte.

Den ene varianten har et enkelt vippesikte med to armer som er høyere enn på M/1857. Montering rundt pipen er også endret slik at sammenkoblingen er på siden istedenfor på undersiden. En messingskrue ble montert på toppen av kolben. Denne ble benyttet i forbindelse med avstandsbedømmelse. Store rembøyler er montert på undersiden av kolben og på undersiden av fremre skjeftebånd.

Den andre varianten har det opprinnelige vippesiktet med korte armer konstruert for skyting på avstander på 250 og 400 alen. En messingskrue ble montert på toppen av kolben. Store svingbare rembøyler er montert på venstre side av kolben og det fremre båndet. Karabinringen som var montert på kolbehalsen er fjernet. Rester av tverrbolten finnes fortsatt.

Det er ukjent hvor mange karabiner som ble produsert av denne modellen. Konstruksjonskommisjonen anbefalte at 20 slike karabiner skulle anskaffes. I 1883 er imidlertid 5. Artilleribataljon oppført med 36 kammerladninsgkarabiner. På dette tidspunkt var 4’’’ karabinene omgjort til Lunds system. Det kan derfor være at de 36 var M/1857/59.

Merking

På oversiden foran kammerstykket finnes KVs kronede K, årstall, serienummer og kontrollmerke. Bakerst på venstre sideskinne finnes kontrollmerke for detaljbesiktning og filermerke. På venstre sideskinne ved haneskruen er det stemplet serienummer og årstall. På pipens venstre side mot kammerhuset finnes kontrollmerke. Karabinens større deler er merket med serienummer.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-59-2.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - To varianter av M/1857/59 karabin produsert ved Konngsberg Våpenfabrikk.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-59-3.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - To varianter av M/1857/59 karabin produsert ved Konngsberg Våpenfabrikk.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-59-58-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 58.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-59-58-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 58.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-59-58-3.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 58.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-59-58-4.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 58.

Tilbake til