Rifle - Krag-Petersson (prøvegevær)
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-Prove-1873-1874-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Forsvarsmuseet - Krag-Petersson prøvegevær fremstilt ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1873/74. (FMU.000119)
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk.
Konstruktør
Ole Hermann Johannes Krag og Axel Jacob Petersson
Kunde
-
Modell
Krag-Petersson (prøvegevær)
Kaliber
12x44R
Produksjonsperiode
ca 1873
Antall produsert
-
Serienummer
Ingen
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Krag-Petersson
Magasinkapasitet
10
Skjefte
Valnøtt
Sikte
Bueklaffsikte og åpent korn
Beskrivelse

I forbindelse med prøver på 1870-tallet ble det fremstilt ulike varianter av Krag-Petersson geværet for prøvene som foregikk fram mot det approberte Krag-Petersson-geværet i 1876. Våpenet vist her ble trolig fremstilt ved Kongsberg Våpenfabrikk i 1873/74.

Dette eksemplarer har magasin, samt en tidlig type magasinavstenger på kassens høyre side.

Merking

Våpenet er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt OK som er Ole Hermann Johannes Krag sitt kontrollmerke.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-Prove-1873-1874-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Forsvarsmuseet

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-Prove-1873-1874-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Forsvarsmuseet

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-Prove-1873-1874-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Forsvarsmuseet

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-Tegning-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Tegning av Krag-Peterssons mekanismen. Den skutte hylsen trekkes ut av utdrageren, mens en ny patron kommer fra magasinet og opp i forsenkningen i sluttstykket.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-Tegning-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Patronen føres manuelt inn i kammeret av skytteren. Deretter kommer sluttstykket opp og låser mekanismen mens hanen blir stående oppspent.

Tilbake til