Skarpskytter - M/59
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-7942-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 7942.
Modell og produksjon
Type
Skarpskytter
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Private (DFS), Luftforsvaret, HV
Modell
M/59
Kaliber
7,62x63 mm
Produksjonsperiode
1959-1967
Antall produsert
7424
Serienummer
5001-8604,9542-9561,55001-58800
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Magasinkapasitet
5
Totallengde
1230 mm
Siktelinje
810 mm
Pipelengde
700 mm
Pipediameter v/munning
19 mm
Antall rifler
4
Rifling
Høyre
Riflestigning
1:254 (10")
Vekt
4500 gram
Skjefte
Fransk nøttetre
Sikte
Diopter og utskiftbart hullkorn/stolpekorn
Utstyr
Ammunisjon 7,62x63 mm (.30-06)
Beskrivelse

Skarpskyttergevær M/59 ble approbert 6. januar 1959 for bruk i Hæren og Heimevernet. Geværet ble samtidig approbert for bruk i Det Frivillige Skyttervesen (DFS).

Kongsberg Våpenfabrikk satte i gang produksjonen av geværet i 1959, men bare 150 våpen ble produsert dette året. Våpnene produsert til sivile ble produsert i en egen serie. Skyttere fikk subsidier fra staten ved kjøp av disse våpnene. I 1963/1964 kostet våpenet 660,- kr ved salg fra KV, noe som staten dekket 175,- kr av.

De første årene ble geværet kun produsert i kaliber 7,62x63mm (.30-06). Først i 1964 approberte Forsvarsdepartementet våpenet i kaliber 7,62x51mm (.308) som M/59F1. En del våpen ble produsert i dette kaliberet i 1964/1965.

Forsvarets geværer ble produsert i en egen serie. En del av disse ble levert med kikkertsikte. Geværer ble både levert originalt i 7,62x51mm. Andre ble modifisert fra 7,62x63mm til det nye NATO kaliberet av Forsvaret selv.

Først i 1967 ble kaliber 6,5x55mm akseptert som kaliber i Mausergeværet for bruk i DFS. Det ble fritt frem for skyttere å sette inn piper i dette kaliberet. Forsvaret tok aldri i bruk 6,5x55mm.

En spesiell utgave av M/59 for skiskyttere ble utviklet og produsert i et mindre antall.

M/59 ble aldri noen suksess i DFS og medførte et salg på bare rundt 5000 våpen. M/59 ble for dyrt i forhold til å bygge opp et skarpskyttervåpen basert på en Krag-Jørgensen låskasse. Presisjonen var dårligere enn Kragen. Rekyl, skjefteform og begrensning i tillatte sikter bidro heller ikke i positiv retning. 7,62mm kaliberet var dyrere i bruk enn 6,5mm for de som ikke var så heldig å ha tilgang til forsvarsammunisjon. M/59 ble for mange bare et reservegevær for feltskyting under dårlige værforhold, når Kragen ikke kunne brukes.

Produksjonen av M/59 og M/59F1 ble sterkt redusert når det nye skarpskyttergeværet M/67 ble approbert. De siste M/59 geværene ble levert til Forsvaret i 1969.

Alle geværer som ble levert til Heimevernet ble senere omgjort til kaliber 7,62x51mm (M/59F1).

Merking

Låskassens topp er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K og 1959. Låskassens venstre side er merket med serienummer.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-7942-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 7942.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-7942-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 7942.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-7942-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 7942.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-7942-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 7942. - Legg merke til at kaliberet er stemplet inn foran på pipa: "7.62".

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-7942-6.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 7942.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-7942-7.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 7942.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-1.jpg
Foto: www.wikipedia.no - Stmoe

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-2.jpg
Foto: www.wikipedia.no - Stmoe

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-3.jpg
Foto: www.wikipedia.no - Stmoe

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-4.jpg
Foto: www.wikipedia.no - Stmoe

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-5.jpg
Foto: www.wikipedia.no - Stmoe

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-6.jpg
Foto: www.wikipedia.no - Stmoe

./doc/KV/KV-Data-Kongsberg-M59-Skarpskyttergevaer-1.jpg


./doc/KV/KV-Data-Kongsberg-M59-Skarpskyttergevaer-2.jpg


./doc/KV/KV-Data-Kongsberg-M59-Skarpskyttergevaer-3.jpg


./doc/KV/KV-Data-Kongsberg-M59-Skarpskyttergevaer-4.jpg


./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-brosjyre-1.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Thor Dehnæs

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-brosjyre-2.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Thor Dehnæs

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-brosjyre-3.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Thor Dehnæs

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-brosjyre-4.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Thor Dehnæs

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-brev-1.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Lars Selnes

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-Beskrivelse-1.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - R.W. - Denne beskrivelsen er trykket i 1961.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-Beskrivelse-2.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - R.W. - Denne beskrivelsen er trykket i 1961.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-Beskrivelse-3.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - R.W. - Denne beskrivelsen er trykket i 1961.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-Beskrivelse-4.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - R.W. - Denne beskrivelsen er trykket i 1961.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-Ammo-1.jpg
Foto: Raufoss Ammunisjonsfabrikker - Thor Dehnæs

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-Ammo-2.jpg
Foto: Raufoss Ammunisjonsfabrikker - Thor Dehnæs

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-Ammo-3.jpg
Foto: Raufoss Ammunisjonsfabrikker - Thor Dehnæs

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-Ammo-4.jpg
Foto: Raufoss Ammunisjonsfabrikker - Thor Dehnæs

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-Ammo-5.jpg
Foto: Raufoss Ammunisjonsfabrikker - Thor Dehnæs

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M59-Ammo-6.jpg
Foto: Raufoss Ammunisjonsfabrikker - Thor Dehnæs

Tilbake til