Rifle - M/1876 Krag-Petersson
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-M1876-2-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2. - (LK12445/HAO154)
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Carl Gustavs Stads Gevärfaktori, Carl Johans Vern og Kongsberg Våpenfabrikk.
Konstruktør
Ole Hermann Johannes Krag og Axel Jacob Petersson
Kunde
Marine
Modell
M/1876 Krag-Petersson
Kaliber
12x44R
Produksjonsperiode
1876-1877, 1882
Antall produsert
975
Serienummer
1-975
Observerte eksemplarer
Tekniske Data
Mekanisme
Krag-Petersson
Magasinkapasitet
10
Totallengde
1303 mm
Siktelinje
695 mm
Pipelengde
858 mm
Pipediameter v/munning
18 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Vekt
4400 gram
Skjefte
Valnøtt
Sikte
Bueklaffsikte og åpent korn
Utstyr
Sabelbajonett M/1876
Beskrivelse

De fleste Krag-Petersson geværene som Norge hadde i sitt arsenal ble ikke produsert av Kongsberg Våpenfabrikk. KV produserte 17 stk i 1876-1877 som stort sett ble brukt ved prøver og salgsfremstøt i utlandet. I 1882 ble ytterligere to våpen produsert, mest sannsynlig for kaptein Krag.

Krag-Petersson gevær nr 62 som er bevart ved Forsvarsmuseet som nr FMU.001189. Dette er ett av forsøksgeværene som Ole Hermann Johannes Krag utviklet fram mot det approberte Krag-Petersson geværet i 1876.

Totalt ble det skaffet 975 Krag-Petersson geværer til Marinen. Nr 1-200 ble levert i 1877 av Carl Gustav Stads Gevärsfaktori i Sverige. Nr 201-300 ble i 1877-1878 levert fra Carl Johans Vern, Horten. Nr 301-700 ble levert i 1878-1879 fra Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Nr 701-975 ble levert i 1879-1881 fra Carl Johans Vern.

Geværene fra Carl Gustav Stads Gevärfaktori ble levert med «Krags sigter» som er identisk med den første siktemodellen som ble levert til Remingtongeværet. Siktene ble sendt fra KV 1/11 1877, og er notert i en protokoll med tittel: «Gjenparter af de Fortegnelser der ledsagede Geværene ved deres Afsendelse fra Vaapenfabrikken til Hovedarsenalet». Protokollen ble påbegynt i juli 1876 av O. Krag. I en rubrikk som heter «Annet» ser en bl.a. at disse siktene er sendt både CGSG og til Carl Johansvern Værft i Horten.

Siktemidlene er Krags baksikte M/1869 samt jernkorn. Magasinordningen er et rørmagasin lagret i forskjeftet. Ved fjærbelastning presses patronene etter hvert bakover i magasinet og ved bevegelse av sluttstykket løftes den enkelte patron i stilling for innføring i kammeret. Patronen må presses inn i kammeret ved hjelp av tommelfingeren. Mekanismen er et fallende sluttstykke system. Hanen er lagret sentralt i bakkant av låskassen. Skjeftet er delt i kolbe og forskjefte. Forskjeftet er fastholdt til pipen ved hjelp av tre jernbånd som holdes på plass av båndfjærer. Kolbekappen er av jern. Til våpenet ble det brukt sabelbajonett av samme type som for Remingtongeværet.

Merking

Geværer levert fra Carl Gustav Stads Gevärfaktori er stemplet med kronet C samt produksjonsår på låsens høyre side. Låsens venstre side er merket med en tekst i ring samt serienummer. Pipen er merket med Krags kontrollstempel og kronet C.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-M1876-2-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-M1876-2-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-M1876-2-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-M1876-2-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-M1876-2-6.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-M1876-2-7.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CGSG-Krag-Petersson-M1876-35-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 35. - M/1876 Krag-Peterson produsert av Carl Gustav Stads Gevärsfaktori med Krags sikter.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CGSG-Krag-Petersson-M1876-35-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 35. - M/1876 Krag-Peterson produsert av Carl Gustav Stads Gevärsfaktori med Krags sikter.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CGSG-Krag-Petersson-M1876-35-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 35. - M/1876 Krag-Peterson produsert av Carl Gustav Stads Gevärsfaktori med Krags sikter. Krags baksikte høyre side.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CGSG-Krag-Petersson-M1876-35-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 35. - M/1876 Krag-Peterson produsert av Carl Gustav Stads Gevärsfaktori med Krags sikter. Krags baksikte venstre side.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CGSG-Krag-Petersson-M1876-35-8.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 35. - M/1876 Krag-Peterson produsert av Carl Gustav Stads Gevärsfaktori med Krags sikter. Krags baksikte sett ovenfra.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CGSG-Krag-Petersson-M1876-35-6.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 35. - M/1876 Krag-Peterson produsert av Carl Gustav Stads Gevärsfaktori med Krags sikter. Krags framsikte sett fra siden.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CGSG-Krag-Petersson-M1876-35-7.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 35. - M/1876 Krag-Peterson produsert av Carl Gustav Stads Gevärsfaktori med Krags sikter. Krags framsikte sett ovenfra.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CGSG-Krag-Petersson-M1876-35-9.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 35. - M/1876 Krag-Peterson produsert av Carl Gustav Stads Gevärsfaktori med Krags sikter.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CGSG-Krag-Petersson-M1876-35-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 35. - M/1876 Krag-Peterson produsert av Carl Gustav Stads Gevärsfaktori med Krags sikter.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CGSG-Krag-Petersson-M1876-35-10.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Protokollen «Gjenparter af de Fortegnelser der ledsagede Geværene ved deres Afsendelse fra Vaapenfabrikken til Hovedarsenalet» fra KV ble påbegynt i juli 1876 av O. Krag. I en rubrikk som heter «Annet» ser en bl.a. at Krags sikter er sendt både Carl Gustav Stads Gevärfaktori og til Carl Johansvern Værft i Horten. .

./guns/rifle/bilder/Rifle-CJV-Krag-Petersson-M1876-1879-750-1.jpg
Foto: www.kvf.no - N.N. - Serienummer: 750. - M/1876 Krag-Peterson satt sammen på Carl Johans Vern.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CJV-Krag-Petersson-M1876-1879-750-8.jpg
Foto: www.kvf.no - N.N. - Serienummer: 750. - Kassens høyre side er merket med krone, CJV (Carl Johans Vern), samt produksjonsår 1879.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CJV-Krag-Petersson-M1876-1879-750-2.jpg
Foto: www.kvf.no - N.N. - Serienummer: 750. - Kassens venstre side er merket med serienummer.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CJV-Krag-Petersson-M1876-1879-750-11.jpg
Foto: www.kvf.no - N.N. - Serienummer: 750.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CJV-Krag-Petersson-M1876-1879-750-12.jpg
Foto: www.kvf.no - N.N. - Serienummer: 750.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CJV-Krag-Petersson-M1876-1879-750-4.jpg
Foto: www.kvf.no - N.N. - Serienummer: 750.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CJV-Krag-Petersson-M1876-1879-750-10.jpg
Foto: www.kvf.no - N.N. - Serienummer: 750.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CJV-Krag-Petersson-M1876-1879-750-9.jpg
Foto: www.kvf.no - N.N. - Serienummer: 750.

./guns/rifle/bilder/Rifle-CJV-Krag-Petersson-M1876-1879-750-13.jpg
Foto: www.kvf.no - N.N. - Serienummer: 750.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-M1876-FMU.001189.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 62.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-M1876-FMU.001189b.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 62.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-M1876-FMU.001189a.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 62.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-M1876-FMU.001189c.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 62.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-M1876-27-1.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 27.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-M1876-27-2.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 27.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-M1876-27-3.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 27.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-Petersson-M1876-27-4.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 27.

Tilbake til