Rifle - M/1846 Liége
./picts/default.jpg
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
A. Francotte, Liége, Belgia
Konstruktør
Kaptein Scheel & N. Gregersen
Kunde
Hæren
Modell
M/1846 Liége
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
1846-1847
Antall produsert
1500
Serienummer
1-1500
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Totallengde
1415 mm
Pipelengde
930 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Skjefte
Valnøtt
Sikte
Stangsikte og korn
Utstyr
Døllebajonett M/1846 Liége
Skrutrekker for Kammerlader
Beskrivelse

Kongsberg M/1846 kammerlader ble approbert 17. januar 1846. Våpenet ble produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk, A. Francotte i Liége (Belgia) og Crause i Herzberg (Tyskland). De belgiske og tyske våpnene skiller seg fra KV våpnene kun ved merking og små detaljer. M/1846 bl4 tatt direkte i bruk ved leveranse. Kammeladerne ble modifisert flere ganger i perioden de var i bruk, så et våpen i original M/1846 utførelse er veldig sjelden i dag.

Det ble levert 1500 geværer fra Liége. Disse ble produsert i 1846 og 1847. Alle geværene ble levert til Norge i 1847.

Prøvene med M/1842 hadde avdekket en rekke svakheter som ble forbedret i M/1846. Følgende forbedringer ble innført:

- Kolbevinkelen ble gjort spissere for å få et bedre rekylopptak ved skyting. Dette medførte også at kolbekappens form ble endret. Samtidig ble kolbekappen gjort mer solid.

- Skruene fikk grovere gjenger. Det viste seg at skruene for M/1842 hadde for fine gjenger slik at det var fare for at disse ble vridd av. Krysskruen fikk kraftigere hode, noe som medførte at hullet for kryssskruen i hakeholderen ble endret.

- Båndene ble gjort kraftigere. Det viste seg at messingen på M/1842 båndene lett endret form ved slag.

- M/1846 hevarmens ring om krumtappen fikk 6mm tykkelse mot M/1842 sine 4mm.

- Hanens spennarm ble gjort bredere og fikk flat overside. Hanehammeren er sylindrisk og har 8mm diameter. Denne type hane finnes kun på M/1846.

Pipen er smidd i jern med 6 høyrevridde rifler med jevn riflestigning. To sideskinner er loddet til pipens bakkant. Høyre sideskinne har to hull bakerst for skrue 2 og 4. Venstre sideskinne har to hull bakerst for skrue 3 og 5. Disse skruene brukes for å skru fast hakestykket bakerst i kassen. Foran skruehullene finnes et større hull for krumtappen. Rundt dette hullet finnes det en forstøttningsring på høyre side. Lengre fram på høyre side finnes tre klakker for å støtte og holde hevarmen på plass.

Hakestykket danner bakre vegg i kammerhuset. På toppen av hakestykket sitter sikteskjermen. Stangsiktet går igjennom et firkantet hull i hakestykket som er foret med kobber. Stangsiktet kan trekkes opp og ned avhengig av skyteavstanden. Gjennom sikteskjermen går skrue 6 og 7 som skrus fast til bunnplaten i kassen. Bunnplaten festes i fremre kant med skrue 8 og 9. Langs midten av bunnplaten går en kam som styrer kammerstykket på riktig plass under lukking. I midten av bunnplaten er det et hull for pistongen.

Kammerstykket er laget i ett jernstykke og har et kaliber på 13 lødig. I bakkant er det et ovalt hull for krumtappen. I krumtapphullet er det en utfresing for krumtappens løftehake. Krumtappen er lagret i sideskinnene i den lille og store valsetapp. Krumtappen har en eksentrisk valse som beveger kammerstykket. Valseskruen fester krumtappen til hevarmen. Foran på hevarmen sitter knappen som virker som en vektstang. Ved å løfte på stangen frigjøres hevarmen fra støtteklakkene på sideskinnen.

Låsen består av 14 deler. Reimbøyle, reimbøyleskrue, låsblikk, hane, haneskrue, avtrekker, avtrekkerskrue, avtrekkerfjær, avtrekkerfjærskrue, slagfjær, slagfjærskrue, avtrekkerbøyle, avtrekkerbøyleskrue og skål.

Skjeftet er laget i et helt stykke tre. Geværene ble levert med skjefter av valnøtt. Kolbekappen er i messing og er festet med 3 treskruer til skjeftet.

Pipe og mekanisme er festet til skjeftet med hakeholderen. Hakeholderen er festet til låsen med krysskruen. Pipen er festet til forskjeftet med tre messingbånd og båndfjærer. Disse kalles øvre-, mellom- og nedrebånd. I mellombåndet er fremre reimbøyle festet. Låsen festes til skjeftet med 4 skruer. Bakerst er det en treskrue som går igjennom avtrekkerbøyle og fester låseblikket til skjeftet. Krysskruen fester hakeholderen, skjeftet og låsen sammen. En skrue går innenfra og ned i låsblikket bak hammerhullet. Den fjerde skruen går gjennom låsblikket foran reimbøylen. Denne skruen festes i en mutter som er innfelt i skjeftet.

Merking

De største delene er merket med våpennummer og kontrollstempel. Foran låseblikket er det slått inn et kontrollmerke med to bokstaver og to tall i en sirkel. F.eks. "JP" med "46" under. Tallene angir de to siste årene i produksjonsåret.

Undersiden av pipen har rikelig med kontrollstempler, blant annet det belgiske kontrollmerket med bokstavene E, L og G med stjerne under. På bunnplatens forkant er det slått inn "G:DECORTIS".

På kolbens høyre side er riksvåpenet slått inn med S over og P under. Rundt riksvåpenet finner man teksten "A. Francotte a Liége".

Kilder
Tilbake til