Rifle - M/1842/55/59 Liége
./guns/rifle/bilder/Rifle-Liege-Kammerlader-M1842-55-59-95-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Morten Gilberg - Serienummer: 95. - Kammerlader M/1842/55/59 produsert ved A. Francotte, Liége, Belgia.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
A. Francotte, Liége, Belgia
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1842/55/59 Liége
Kaliber
18 lødig
Produksjonsperiode
1859
Antall produsert
mindre enn 100
Serienummer
innenfor 1-100
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Kammerlader
Totallengde
1407 mm
Pipelengde
930 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Skjefte
Valnøtt
Sikte
Vinkellamellsikte og åpent korn
Utstyr
Sabelbajonett M/1859
Skrutrekker for Kammerlader
Beskrivelse

11. mars 1859 ble 18 lødig kort kammerladningsgevær M/1859 approbert for bruk av samtlige av infanteriets sersjanter og korporaler, samt for Jegerkorpsets mannskaper. Dette medførte at det ble et plutselig behov for et større antall våpen. På grunn av manglende kapasitet ved Kongsberg Våpenfabrikk ble det bestemt at en del lange geværer skulle avkortes og gjøres om for sabelbajonett. Disse avkortede geværene fikk dermed /59 på enden av den opprinnelige modellbetegnelsen. Geværet som vises her ble derfor kalt M/1842/55/59.

Pipene ble kappet av til 770mm lengde, og kornklakk og bajonettklakk ble loddet på tilsvarende som for M/1859. Øvrebåndet ble fjernet og mellombåndet ble flyttet. Mellombåndet fikk et firkantet hull på høyre side til båndfjæren. Omgjøringen medførte at det ble et hull i stokken etter fjæren til det tidligere mellombåndet. I dette hullet ble det felt inn en trebit. Dette er et sikkert kjennetegn på at geværet er avkortet.

Geværet hadde M/1855 vinkellamellsikte som baksikte. Siktet ble approbert 26. mai 1855 som spissprosjektilsikte for alle kammerladningsgeværer. Vinkellamellsiktet har en kort og en lang arm. Den korte armen har skur som er skutt inn for 300 Alen. Den lange armen har skur for 400, 500, 600, 700 og 800 Alen. Mellom hver avstand er det en åpning (lamell) slik at skytteren kan se målet. Siktet kunne brukes ved avstandsbedømmelse. Man tok utgangspunkt i at høyden på en gjennomsnittlig soldat var 6 fot. Øyet skulle holdes 13 tommer fra siktet. En soldat ville da på 300 Alen dekke høyden av siktesporet. På lengre avstander ville soldaten akkurat passe inn i den åpningen som passet til avstanden til målet. På den måten kunne man raskt bedømme avstand samt finne riktig åpning i siktet.

Det er ikke kjent hvor mange geværer av denne modellen som ble produsert. Våpnene beholdt sitt opprinnelige våpennummer. Det må være snakk om et betydelig antall siden mange er kjent i dag. Alle tidligere modeller av M/1842, M/1846, M/1849 og M/1855 finnes som avkortede geværer.

Sammen med omgjøringen fikk våpnene M/1859 sabelbajonett med samme serienummer som det opprinnelige geværet.

Merking

Geværene har sin opprinnelige merking, men kan være oppnummererte i forbindelse med omgjøringsarbeidet. Geværene måtte innskytes på nytt og kan derfor ha dobbelt sett med kontrollmerking.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Liege-Kammerlader-M1842-55-59-95-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Morten Gilberg - Serienummer: 95.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Liege-Kammerlader-M1842-55-59-95-9.jpg
Foto: www.kvf.no - Morten Gilberg - Serienummer: 95.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Liege-Kammerlader-M1842-55-59-95-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Morten Gilberg - Serienummer: 95.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Liege-Kammerlader-M1842-55-59-95-10.jpg
Foto: www.kvf.no - Morten Gilberg - Serienummer: 95.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Liege-Kammerlader-M1842-55-59-95-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Morten Gilberg - Serienummer: 95.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Liege-Kammerlader-M1842-55-59-95-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Morten Gilberg - Serienummer: 95. - Bajonettklakk for M/1859 sabelbajonett ble loddet på i forbindelse med siste nedkorting og ombygging til M/1842/55/59.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Liege-Kammerlader-M1842-55-59-95-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Morten Gilberg - Serienummer: 95. - Kammerladeren har fått kontrollmerke, stilisert E, i forbindelse med ombygging ved Kongsberg Våpenfabrikk. Dette kontrollmerket tilhører Magnus Engelschiøn. Han var kontrolloffisersaspirant ved Kongsberg Våpenfabrikk fra 15.10.1855. Han avla prøve som kontrolloffiser i mars 1859. Han ble innbeordret som assistent 01.01.1862 til 31.03.1864. Fra 01.10.1862 til 25.06.1863 fungerte han som vikarierende direktør ved Kongsberg Våpenfabrikk. Han ble ansatt som kontrolloffiser 17.03.1864 og tiltrådte 01.04 samme år. Han fratrådte 16.06.1870.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Liege-Kammerlader-M1842-55-59-95-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Morten Gilberg - Serienummer: 95.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Liege-Kammerlader-M1842-55-59-95-8.jpg
Foto: www.kvf.no - Morten Gilberg - Serienummer: 95. - Denne er merket med avdelingsmerke for 1. Akershusiske Infanteribrigade, Romerikske lette Infanteri-Corps, Vingerske Compagni, soldat nr 2?.

Tilbake til