Tapprifle - M/1843/58
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1843-Marine-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1843 muskett (øverst) og M/1843/58 tapprifle for Marinen nederst.
Modell og produksjon
Type
Tapprifle
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Marinen
Modell
M/1843/58
Kaliber
17 lødig (17,1 mm)
Produksjonsperiode
1858-
Antall produsert
Ukjent (mindre enn 1790)
Serienummer
mellom 1-1790
Observerte eksemplarer
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon
Totallengde
1270 mm
Pipelengde
870 mm
Skjefte
Bjørk
Sikte
Vippesikte for to avstander og åpent korn
Utstyr
Døllebajonett - M/1843
Beskrivelse

Et utvalg av Marinens M/1843 musketter ble fra 1858 omgjort til tapprifler etter modell av Hærens 1851 omgjøring. En spiss tapp ble gjenget inn i front av svansskruen i pipens støtbunn. Pipen ble riflet opp. Dette gjorde det mulig å skyte spisskuler. Spisskulene hadde en annen kulebane enn de runde muskettkulene, noe som medførte at siktemidlene måtte endres. Et nytt siktekorn ble montert på en egen siktefot som igjen medførte at sporet i det fremste løpsbåndet måtte forstørres. Et eget baksikte ble montert på pipen med et vippesikte for to faste skyteavstander. En bakre rembøyle ble festet i bøylebeslaget, mens den fremre rembøylen ble festet i fremre messingbånd. Ladestokkens ende ble endret til bruk med spisskule.

Våpenet er ellers lik M/1843. Etter omgjøringen omtales våpenet som tappgevær M/1843/58 for Marinen.

Merking

Eksempel på merking:

Alle større deler er merket med serienummer med unntak av følgende: Kryss-skrue, skrueblikk, kappeskruer, ladestokk, bremsefjær for ladestokk, låsfjærer for bånd, haneskrue og skruer/fjærer i låsen.

Låseblikket er stemplet med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår og serienummer. Bakerst på låseblikket finnes filermerket "CJ". En antar at dette merket står for Christian Gotlieb Jacobsen. Han var først privat børsemaker i København. Fra 20/10-1836 fungerende, fra 29/11-1836 konstituert og fra 11/9-1836 utnevnt til rustmester ved Kongsberg Våpenfabrikk. Han fungerte til 1868.

Pipens topp er merket med "JL" som er Jens Landmarks kontrollstempel. Landmark ble ansatt 13. februar 1838. Etter opplæringstiden ble han den 12. okt. 1840 ansatt som den første kontrolloffiseren ved KV. Dette var han frem til 1854 da han ble direktør ved KV. Under kontrollstemplet finnes kronet K, produksjonsår og serienummer.

Under pipen finnes stemplet "IL". Det antas at dette står for Johannes Lidmark som var filer ved KV. Pipens venstre side er stemplet "IS". Pipens høyre side er merket "L" (Landmark).

Tennklossen er merket "L" (Landmark).

Stokkens venstre side er stemplet "IS".

Begge løpsbåndene er merket med "J" i tillegg til serienummer.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1843-Marine-2.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Tapprifle M/1843/58 (øverst) og M/1843 muskett (nederst).

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1843-Marine-3.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1843 muskett (øverst) og tapprifle M/1843/58 (nederst).

Tilbake til