Muskett - M/1843
./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Marine-483-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483. - Marinemuskett M/1843.
Modell og produksjon
Type
Muskett
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Marinen
Modell
M/1843
Kaliber
17 lødig (17,1 mm)
Produksjonsperiode
1843-
Antall produsert
1790
Serienummer
1-1790
Observerte eksemplarer
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon
Totallengde
1270 mm
Pipelengde
870 mm
Pipediameter v/munning
20,5 mm
Antall rifler
Ingen
Vekt
4100 gram
Skjefte
Bjørk
Sikte
Skur og åpent korn
Utstyr
Døllebajonett - M/1843
Beskrivelse

De første muskettene som ble produsert på begynnelsen av 1800-tallet var i stor grad kopier av svenske våpen. M/1843 var den første rene norske muskettdesignen som ble levert fra Kongsberg Våpenfabrikk. KV var veldig tidlig ute med å lage et perkusjonsvåpen fra bunnen av, mens andre nasjoner var opptatt med å konvertere våpen fra flintlås til perkusjon.

Skjeftet er utført i bjørk som er lyst brunbeiset. Skjeftet har ikke rembøyler. Kolbekappen i messing har uthevet hæl og er festet til skjeftet med to store skruer i bakkant og en mindre skrue på toppen. Pipen har rund utvendig profil, er glatt innvendig og har bajonettknast foran på undersiden. Pipen er festet til skjeftet med to messingbånd som holdes på plass av båndfjærer. Det fremste båndet er lukket i forkant og har spor for siktekornet. Siktekornet er trapesformet, utført i messing og festet direkte på pipen. Svansskruebladet har en klakk som står opp der et nedfilt skur fungerer som baksikte. Låsblikket er flatt, avrundet i bakkant på kolbehalsen og rett avskåret i framkant mot tennklossen. Det måler ca 13 cm i lengde og har ikke hanesikringshake. Låsen er festet med to gjennomgående skruer gjennom skjeftet. Geværet har ikke sideblikk, men har isteden linseformede messingbøssinger for de gjennomgående skruene. En konisk ladestokk med gjenget hull for feste av krasser er festet i et hull i stokken under pipen.

Et utvalg av M/1843 marinegeværene ble senere bygget om til tappgevær etter modell av Hærens 1851 omgjøring. Se egen side for M/1843/58.

Merking

Eksempel på merking:

Alle større deler er merket med serienummer med unntak av følgende: Kryss-skrue, skrueblikk, kappeskruer, ladestokk, bremsefjær for ladestokk, låsfjærer for bånd, haneskrue og skruer/fjærer i låsen.

Låseblikket er stemplet med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår og serienummer. Bakerst på låseblikket finnes filermerket "CJ". En antar at dette merket står for Christian Gotlieb Jacobsen. Han var først privat børsemaker i København. Fra 20/10-1836 fungerende, fra 29/11-1836 konstituert og fra 11/9-1836 utnevnt til rustmester ved Kongsberg Våpenfabrikk. Han fungerte til 1868.

Pipens topp er merket med "JL" som er Jens Landmarks kontrollstempel. Landmark ble ansatt 13. februar 1838. Etter opplæringstiden ble han den 12. okt. 1840 ansatt som den første kontrolloffiseren ved KV. Dette var han frem til 1854 da han ble direktør ved KV. Under kontrollstemplet finnes kronet K, produksjonsår og serienummer.

Under pipen finnes stemplet "IL". Det antas at dette står for Johannes Lidmark som var filer ved KV. Pipens venstre side er stemplet "IS". Pipens høyre side er merket "L" (Landmark).

Tennklossen er merket "L" (Landmark).

Stokkens venstre side er stemplet "IS".

Begge løpsbåndene er merket med "J" i tillegg til serienummer.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Marine-483-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Marine-483-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Marine-483-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Marine-483-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483. - Produksjonsår 1845 stemplet på pipen.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Marine-483-6.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483. - Bajonettfestet er det samme som for M/1825.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Marine-483-7.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483. - Produksjonsår 1844 stemplet på låseblikket.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Marine-483-8.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483. - Legg merke til at osgå delene i låsen er merket med serienummer.

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1843-Marine-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1843 for Marinen. Muskett (øverst) og rifle (nederst).

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1843-Marine-2.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1843 for Marinen. Rifle (øverst) og muskett (nederst).

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Perkusjon-M1843-Marine-3.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1843 for Marinen. Muskett (øverst) og rifle (nederst).

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Marine-1849-856-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Mattis Øverli - Serienummer: 856.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Marine-1849-856-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Mattis Øverli - Serienummer: 856. - Låsen er merket med kontrollmerke, kronet K, produksjonsår 1849 samt serienummer 856.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Marine-1849-856-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Mattis Øverli - Serienummer: 856.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Marine-1849-856-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Mattis Øverli - Serienummer: 856. - Underbeslaget er merket med kontrollmerke samt serienummer 856.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Marine-1849-856-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Mattis Øverli - Serienummer: 856. - Skruene er merket med serienummer 856.

Tilbake til