Muskett - M/1829/41
./picts/default.jpg
Modell og produksjon
Type
Muskett
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1829/41
Kaliber
16 lødig
Produksjonsperiode
1841-
Antall produsert
-
Serienummer
-
Basert på modell
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon
Antall rifler
Ingen
Skjefte
Bjørk
Sikte
Skur og åpent korn
Utstyr
Døllebajonett M/1829
Beskrivelse

Se beskrivelse av M/1829 på linken over.

Prøver med tennhetter ble gjennomført Norge fra 1829, og med riflede munnladningsvåpen fra tidlig 1830 tall. Blant annet ble Enger og Malmbergs modeller fremstilt i 1834, og deretter utprøvd i Armeen. I 1837 ble en egen geværkommisjon nedsatt. I 1840 framla kommisjonen forslagsmodeller av pistol og gevær med kammerladning. Samtidig ble det anbefalt generell overgang til perkusjonstenning for Armeen. Dette medførte at man satte i gang med endring av eldre våpen til perkusjon. Endringene ble gjennomført i løpet av 1840 årene ved KV samt ved verksteder ved blant annet Fredriksten, Fredrikstad, Christiania, Bergen og Trondheim. Verkstedene fikk tilsendt deler fra KV og gjennomførte arbeidet lokalt. Det ble også brukt fanger til å gjøre arbeidet.

Infanterigeværene av modellene M/1825, M/1829 og M/1834 ble omgjort fra flintlås til perkusjon. Etter omgjøringen fikk de modellbetegnelsene M/1825/41, M/1829/41 og M/1834/41. En del av M/1834 våpnene kan ha blitt produsert direkte som perkusjonsvåpen. De aller fleste flintlåsvåpnene ble omgjort, noe som gjør det vanskelig å finne originale flintlåsvåpen av disse modellene i dag.

Merking

M/1829/41 er merket på samme måte som M/1829. Tidligere merking kan ha blitt slipt bort og nye kontrollmerker tilført ifm. omgjøringen.

Kilder
Tilbake til