Muskett - M/1829
./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1829-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Dette geværet har ikke vært utsatt for modifikasjon til perkusjon i 1841 og har derfor sin originale flintlås.
Modell og produksjon
Type
Muskett
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1829
Kaliber
16 lødig
Produksjonsperiode
1829-1834
Antall produsert
ca 3367
Serienummer
ca 2334-ca 5700
Observerte eksemplarer
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Flintlås
Antall rifler
Ingen
Skjefte
Bjørk
Sikte
Skur og åpent korn
Utstyr
Døllebajonett M/1829
Beskrivelse

Etter at M/1825 muskettene kom ut til avdelingene i 1827 og 1828, begynte det å komme enkelte klager. Det ble påstått at det var mange klikk, for kraftig rekyl, og at geværet var for svakt konstruert.

Kontrollkommisjonen gjennomførte derfor prøver i 1829. Det ble konstatert klikk på ca 1 av 13 skudd av forsøkene på avfyring (7,7 %), som ikke var spesielt bra for datidens våpen. Det ble også gjennomført presisjonstester på 100 alen (ca 63 meter) mot en skive på ca 1,25x1,25 meter. Resultatet her ble at 43 av 48 skudd traff skiven, noe som var representativt for en glattløpet muskett.

De innrapporterte forholdene ble forsøkt avhjulpet ved KV ved hjelp av mindre endringer på geværet. Dimensjonene på kolben ble gjort noe større. Vinkelen i kolbekappen ble endret fra 79 grader til 72 grader. Båndene ble endret, først ved pålodding av en kile i nesebåndet, etter hvert ved at båndenes gods ble gjort tykkere. Varhaken ble endret ved at den innvendige stoppestiften ble erstattet av en stoppestift på låseblikket. Dette medførte at utskjæringen i skjeftet for den innvendige stoppestiften kunne sløyfes. Avtrekkerbøylen ble gjort bredere. Fenghullets størrelse ble økt til ca 3mm.

Det er ikke kjent noen formell approbasjonsdato for disse endringene. Det eksisterer i dag to kjente eksemplarer av M/1829. Det ene kommer fra KVs tidligere bedriftsmuseum, er umerket og har ikke serienummer. Dette kan være modelleksemplaret som har blitt bevart ved fabrikken. Det andre eksemplaret har merking og serienummer.

Merking

Merkingen kan variere fra våpen til våpen. Låsblikket er normalt merket med kronet K. Noen av delene kan være merket med filermerke. Pipens bakre del ble normalt merket med KVs merke samt kontrolloffiserens merke. Våpen som er bygget om til perkusjon.

Våpen som er bygget om til perkusjon kan ha fått merkinger på låseblikk og pipe bortslipt ifm. omgjøringen. Pipen kan også ha blitt påført nye merker ifm. kontroll etter omgjøringen.

Kilder
Flere bilder
./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1829-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Sideblikket.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1829-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Fremre bånd.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1829-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Midtre bånd med remfeste.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1829-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Bakre bånd.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1829-6.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Stokkens høyre side. Legg merke til at kolbekappen går forholdsvis langt inn på stokkens overside.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1829-KOPI-1.jpg
Foto: www.kvf.no - KVF har fått laget en kopi av M/1829.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1829-KOPI-2.jpg
Foto: www.kvf.no - KVF har fått laget en kopi av M/1829.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1829-KOPI-3.jpg
Foto: www.kvf.no - KVF har fått laget en kopi av M/1829.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1829-KOPI-4.jpg
Foto: www.kvf.no - KVF har fått laget en kopi av M/1829.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1829-KOPI-5.jpg
Foto: www.kvf.no - KVF har fått laget en kopi av M/1829.

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1829-KOPI-6.jpg
Foto: www.kvf.no - KVF har fått laget en kopi av M/1829.

Tilbake til