Årsproduksjon av Jaktrifle - M/52
Listen gir en oversikt over produksjonsår for M/52 sortert på serienummer.

År Serienummer Antall Merknad
1954 1001 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1002 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1003 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1004 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1005 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1006 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1007 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1008 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1009 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1010 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1011 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1012 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1013 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1014 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1015 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1016 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1017 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1018 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1019 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1020 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1021 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1022 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1023 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1024 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1025 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1026 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1027 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1028 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1029 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1030 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1031 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1032 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1033 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1034 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1035 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1036 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1037 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1038 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1039 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1040 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1041 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1042 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1043 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1044 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1045 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1046 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1047 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1048 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1049 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1050 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1051 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1052 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1053 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1054 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1055 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1056 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1057 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1058 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1059 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1060 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1061 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1062 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1063 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1064 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1065 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1066 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1067 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1068 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1069 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1070 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1071 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1072 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1073 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1074 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1075 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1076 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1077 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1078 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1079 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1080 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1081 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1082 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1083 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1084 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1085 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1086 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1087 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1088 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1089 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1090 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1091 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1092 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1093 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1094 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1095 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1096 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1097 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1098 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1099 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1100 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1101 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1102 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1103 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1104 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1105 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1106 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1107 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1108 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1109 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1110 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1111 1 Kaliber 30-06
1954 1112 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1113 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1114 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1115 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1116 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1117 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1118 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1119 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1120 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1121 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1122 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1123 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1124 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1125 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1126 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1127 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1128 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1129 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1130 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1131 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1132 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1133 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1134 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1135 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1136 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1137 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1138 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1139 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1140 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1141 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1142 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1143 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1144 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1145 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1146 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1147 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1148 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1149 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1150 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1151 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1152 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1153 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1154 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1155 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1156 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1157 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1158 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1159 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1160 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1161 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1162 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1163 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1164 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1165 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1166 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1167 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1168 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1169 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1170 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1171 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1172 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1173 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1174 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1175 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1176 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1177 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1178 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1179 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1180 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1181 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1182 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1183 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1184 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1185 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1186 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1187 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1188 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1189 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1190 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1191 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1192 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1193 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1194 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1195 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1196 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1197 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1198 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1199 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1200 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1201 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1955 1202 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1203 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1954 1204 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1954 1205 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1954 1206 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1207 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1208 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1209 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1954 1210 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1954 1211 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1954 1212 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1954 1213 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1214 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1958 1215 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1954 1216 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1954 1217 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1218 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1954 1219 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1220 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1954 1221 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1954 1222 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1223 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1954 1224 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1225 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1956 1226 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1954 1227 1 Kaliber 30-06
1954 1228 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1955 1229 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1954 1230 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1954 1231 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1232 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1954 1233 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1954 1234 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1954 1235 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1954 1236 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1954 1237 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1954 1238 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1239 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1240 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1241 1 Kaliber 8X57 IS
1956 1242 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1243 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1244 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1954 1245 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1954 1246 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1247 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1954 1248 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1954 1249 1 Kaliber 8X57 IS
1954 1250 1 Kaliber 8X57 IS, m/plastikk kappe
1955 1251 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1252 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1253 1 Kaliber 8X57 IS
1956 1254 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1255 1 Kaliber 8X57 IS
1956 1256 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1257 1 Kaliber 8X57 IS
1956 1258 1 Kaliber 30-06
1955 1259 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1260 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1955 1261 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1262 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1263 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1264 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1265 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1955 1266 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1267 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1268 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1955 1269 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1270 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1271 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1272 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1273 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1274 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1275 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1276 1 Kaliber 8X57 IS
1956 1277 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1278 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1279 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1280 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1281 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1282 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1283 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1284 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1285 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1286 1 Kaliber 8X57 IS
1956 1287 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1288 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1289 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1955 1290 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1291 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1955 1292 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1293 1 Kaliber 8X57 IS
1956 1294 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1295 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1296 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1297 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1298 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1299 1 Kaliber 8X57 IS
1955 1300 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1301 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1302 1 Kaliber 8X57 IS
1956 1303 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1304 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1305 1 Kaliber 8X57 IS
1956 1306 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1307 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1308 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1309 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1310 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1311 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1312 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1313 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1314 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1315 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1316 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1317 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1318 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1319 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1320 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1321 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1322 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1323 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1324 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1325 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1956 1326 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1957 1327 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1328 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1329 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1330 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1331 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1332 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1333 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1957 1334 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1335 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1336 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1957 1337 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1338 1 Kaliber 30-06, m/ebonitt kappe
1956 1339 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1340 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1341 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1342 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1343 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1344 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1956 1345 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1957 1346 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1347 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1348 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1349 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1956 1350 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1957 1351 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1352 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1353 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1354 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1957 1355 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1356 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1357 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1957 1358 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1359 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1360 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1957 1361 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1362 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1957 1363 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1364 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1365 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1366 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1367 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1368 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1369 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1370 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1371 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1372 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1373 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1374 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1375 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1376 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1377 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1378 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1379 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1380 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1381 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1382 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1383 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1384 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1385 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1386 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1387 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1388 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1389 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1390 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1391 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1392 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1393 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1957 1394 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1395 1 Kaliber 8X57 IS
1957 1396 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1397 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1398 1 Kaliber 8X57 IS
1956 1399 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1400 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1401 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1402 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1403 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1404 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1405 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1406 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1407 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1408 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1409 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1410 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1411 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1412 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1413 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1414 1 Kaliber 8X57 IS, m/gummi kappe
1958 1415 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1416 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1417 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1418 1 Kaliber 30-06
1958 1419 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1420 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1421 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1422 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1423 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1424 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1425 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1426 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1427 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1428 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1429 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1430 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1431 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1432 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1433 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1434 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1435 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1436 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1437 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1438 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1439 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1440 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1441 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1442 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1443 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1444 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1445 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1446 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1447 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1448 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1449 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1450 1 Kaliber 8X57 IS, m/ebonitt kappe
1958 1451 1 Kaliber 8X57 IS
1958 1452 1 Kaliber 8X57 IS

Tilbake til