Årsproduksjon av Karabin - M/1895 Krag
Kilde: Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik

År Serienummer Antall Merknad
1895 Ca 74-80 20 -
1896 Ca 81-89 18 -
1897 Ca 93-100 - -
1898 Ca 101-108 18 -
1899 Ca 109-142 36 -
1900 Ca 142-175 23 -
1901 176-197 20 -
1902 198-350 153 -
1908 351-353 3 -
1909 354-363 10 -
1910 364-382 19 -
1911 383-397 15 -
1912 398-417 20 -
1913 418 1 -

Tilbake til