Årsproduksjon av Karabin - M/1906 Krag
Kilde: Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik. Oversikten er basert på KVs kontrollprotokoller. Merk at kontrollår ikke nødvendigvis sammenfaller med merket produksjonsår på låskassen. Kontrollåret kan i enkelte tilfeller være flere år senere enn angitt produksjonsår på kassen.

År Serienummer Antall Merknad
1906 1-401 401 -
1907 402-2401 2000 -
1908-1911 Ingen produksjon 0 -
1912 2402-2721 320 -
1913 Ingen produksjon 0 -
1914 2722-2821 100 -
1915 2822-3121 300 -
1916-1918 Ingen produksjon 0 -
1919 3122-3321 200 -

Tilbake til