Årsproduksjon av Karabin - M/1897 Krag
Kilde: Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik

År Serienummer Antall Merknad
1900 3131-4696 1566 -
1901 5131-6000 870 -
1902 6001-7030 1030 -

Tilbake til