Årsproduksjon av Karabin - M/1895 Krag
Kilde: Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik

År Serienummer Antall Merknad
1894 59-63 5 -
1895 64-73 10 -
1897 90-91 2 -
1898 1-850 850 -
1899 851-2350 1500 -
1900 2351-3130, 4697-5130 1993 -
1905 7031-7780 750 -
1906 8531-9280 750 -

Tilbake til