Årsproduksjon av Rifle - M/1884 Jarmann
Kilde: Det Kongelig norske Artilleriets Aarsberetninger.

År Serienummer Antall Merknad
1886 - 72 -
1887 - 70 -
1888 - 80 -
1889 - 90 -
1890 - 75 -
1891 - 130 -
1892 - 200 -

Tilbake til