Revolver - M/1864 Lefaucheux
./guns/revolver/bilder/Revolver-Kongsberg-Lefaucheux-M1864-6-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 6. - Lefaucheux M/1864 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk (FMU.006138).
Modell og produksjon
Type
Revolver
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Lefaucheux
Kunde
Hær
Modell
M/1864 Lefaucheux
Kaliber
11 mm pinfire
Produksjonsperiode
1868
Antall produsert
200
Serienummer
1-200
Observerte eksemplarer
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Pinfire
Magasinkapasitet
6
Totallengde
309 mm
Pipelengde
158 mm
Vekt
1060 gram
Sikte
Åpent korn
Utstyr
Ammunisjon 11 mm pinfire
Beskrivelse

Lefaucheux var opprinnelig en franskprodusert revolver med stifttenning. Det var det første repetervåpenet som ble innført som militærvåpen i Norge.

Mekanismen var slik at det kunne lages våpen som tillot skyting både ved å spenne hanen manuelt og ved avtrekkerspenn («double action»), og også som bare hanespennmekanismer («single action»). Det var få ytre forskjeller på de to typene. Som de fleste revolvere på den tiden hadde Lefaucheux revolveren åpen ramme.

Ladning foregikk gjennom en hengslet ladeluke i rekylskjoldet, og tomme patronhylser kunne støtes ut gjennom samme ladeluka ved hjelp av en ejektor som lå parallelt med løpet. De norske modellene kom i en langløpet utgave for mannskaper og en kortere utgave for offiserer.

Revolverne i Norge ble kjøpt inn fra Frankrike i to omganger. I første omgang ble det anskaffet 800 revolvere til Marinen. Bestillingen ble gjort i 1859, og revolverne ankom Norge i 1860. På dette tidspunktet ble ikke revolverne gitt noen spesiell modellbetegnelse. Disse revolverne var enkeltspente ("single action") og hadde en fingerbøyle under avtrekkerbøylen. I 1864 ble det gjort en bestilling for Hæren på 1100 enkeltspente revolvere med rundt løp (for menige), 200 enkeltspente revolvere med åttekantet løp (for offiserer) samt 200 selvspente ("double action") revolvere med åttekantet løp (for offiserer). Disse revolverne ble alle formelt approbert i 1864, og fikk dermed modellbetegnelsen M/1864. Samtidig med Hærens bestilling bestilte Marinen ytterligere 300 enkeltspente revolvere med rundt løp og 200 selvspente ("double action") revolvere med rundt løp. Marinens revolvere ble levert samtidig med Hærens revolvere sommeren 1864. Det ble også senere levert 200 enkeltspente revolvere M/1864 fra Kongsberg Våpenfabrikk i 1868. KV produserte også en del reservedeler.

Den åpne rammen viste seg i Norge å være for svak. I 1898 fikk mange av mannskapsrevolverne påmontert en forsterkningsskinne over tønnen, fra løpsholderen foran til rekylskjoldet bak. Denne skinnen hadde også et påmontert baksikte. De modifiserte revolverne ble omtalt som M/1864/98. Ingen av marinens tidligste revolvere (fra 1859/60) ble modifisert på denne måten.

Som militær revolver var Lefaucheux godt egnet, med en velprøvet mekanisme og få særegenheter. Stifttenningpatronene var en stor forbedring i forhold til munnladingsrevolvere med perkusjonslås slik som modellene til Colt og Adams fra samme tid. Etter hvert som patroner med randtenning og sentertenning kom i alminnelig bruk utover 1870-tallet, dalte imidlertid Lefaucheux-revolverne med sine stifttenningspatroner i popularitet. Likevel ble modellen produsert helt opp i 1890-årene.

I Norge var Lefaucheux-revolverne i bruk helt fram til 1920-tallet. Selv om både Nagant-revolverne og Colt-pistolen etter hvert var innført, ble revolverne beholdt i Festningsartilleriet (Kystartilleriet). I 1926 var fortsatt hele 1371 revolvere utlevert til avdelingene slik: Oscarsborg med Svelvik 494 stk, Fredrikstad Mineforsvar 97 stk, Kristiansands Befestning 202 stk, Bergens Befestning 274 stk, Agdenes Befestning 139 stk, Vardøhus Festning 25 stk, Sarpsborg Befestning 86 stk og Kongsvinger Befestning 54 stk.

I 1931 ble Lefaucheux-revolverne formelt utrangert. Mange ble avhendet eller skrotet, men så sent som i 1940 var det fortsatt 138 revolvere oppbevart ved Hovedarsenalet i Oslo.

Merking

Merkingen av revolverne varierer. Revolverne er merket med serienummer bak på rammens høyre side, samt på rammens fremre del under tønnen. De tidlige revolverne er merket med kronet K bak på rammens høyre side. Revolveren er også kjent med kronet K både på ramme og pipe (f.eks serienummer 2). Kjente revolvere med serienummer 17 og høyere har kronet K bare på pipen. Kontrollørstempel finnes bak på pipen.

Kilder
Flere bilder
./guns/revolver/bilder/Revolver-Kongsberg-Lefaucheux-M1864-6-2.jpg


./guns/revolver/bilder/Revolver-Kongsberg-Lefaucheux-M1864-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 6. - Lefaucheux M/1864 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk (FMU.006138).

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1859-Enkelspent-Marinen-Rundt-Lop-15203-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Kvm1914 - Serienummer: 15203. - Lefaucheux M/1859 for Marinen levert til Norge i 1860. Serienummer rekke fra ca nr 14597 til ca nr 15936. Revolveren er enkeltspent med rundt løp.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-Enkelspent-Menige-Rundt-Lop-81628-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Kvm1914 - Serienummer: 81628. - Lefaucheux M/1864 for menige levert til Norge i 1864 (1100 til Hæren og 300 til Marinen) er i samme nummerserie mellom ca nr 80200 og ca nr 82000. Revolveren er enkeltspent med rundt løp.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-Selvspent-Offiserer-Rundt-Lop-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Kvm1914 - Lefaucheux M/1864 offisersrevolver levert til Norge i 1864 (200 levert til Marinen) har helt spredte serienummer fra ca nr 2175 til ca nr 3200. Revolveren er selvspent med rundt løp.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-Selvspent-Offiserer-Kantet-Lop-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Kvm1914 - Lefaucheux M/1864 offisersrevolver levert til Norge i 1864 (200 levert til Hæren) har helt spredte serienummer fra ca nr 3200 til ca nr 3463. Revolveren er selvspent med kantet løp.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-81269-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 81269. - Skjefteplaten er merket med A.R. som er kontrollmerket til Anton Rasmussen. Han foretok mottakskontrollen for Lefaucheux revolverne som ble levert fra Paris. A.R. begynte som våpenarbeider ved Kongsberg Våpenfabrikk 1. mai 1852. Han tok børsemakereksamen i 1855 og ble 1. mai 1858 ansatt som underrustmester. 1. desember 1868 ble han konstituert som rustmester og ansatt som det 10. november 1871. Etter at rustmesterstillingen ble opphevet ble han konstituert som forvalter 8. oktober 1892.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-81269-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 81269.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-81269-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 81269.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-81269-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 81269.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-81269-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 81269.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-81269-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 81269.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-81269-7.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 81269. - Pipen har 4 høyredrevne rifler. Innvendig diameter ca 11,34 mm og ca 10,83 mm på bommene. Løpslengde 157 mm. Diameter ved munning 17,8 mm. Tønne lengde 33,1 mm. Tønne diameter 42,0 mm. Siktelinje ca 215 mm (fra sporet i hanen når den er spent).

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-81269-12.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 81269.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-81269-8.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 81269.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-81269-9.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 81269.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-81269-10.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 81269.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-81269-11.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 81269.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-3283-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 3283. - Norskbrukt selvspent offisersrevolver. Totalvekt 945 gram. Total lengde 265 mm. Løpslengde 135 mm. Tønnediameter 42,0 mm. Tønnelengde 30,0 mm. Siktelinje når hanen er spent ca 185 mm.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-3283-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 3283.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-3283-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 3283.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-3283-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 3283. - Merk at hanen har avtrekkerhaker på baksiden. Halvspenn og helspenn bak. Selvspenn på fremsiden.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-3283-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 3283.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-3283-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 3283.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-3283-7.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 3283.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-3283-8.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 3283.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Lefaucheux-M1864-3283-9.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 3283.

Tilbake til